!--#layout zonnevonk --!/!--@ !--#titel --!

Hartelijk welkom op de website van 'Stichting de Zonnevonk'

/!--@ !--#tekst --!

wegvandezonnevonk.jpg


Hartelijk welkom op de website van stichting 'De zonnevonk'.

Ik ben Hans Komen en woon in Lelystad. In 1988 ben ik afgestudeerd als politicoloog aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Tijdens deze studie specialiseerde ik mij in de vraagformulering. Elk wetenschappelijk onderzoek is gebaseerd op vragen. Zonder een vraag kan een onderzoeker weinig uitrichten. De onderzoeksvraag geeft richting aan het onderzoek. Centraal in mijn specialisatie stond de vraag wat de consequenties zijn van de wijze waarop een vraag is geformuleerd voor de gevonden onderzoeksresultaten.

Na mijn studie kwam ik in aanraking met verschillende esoterische leraren, o.a. Reshad Feild. Zij onderrichtten mij in de diverse esoterische richtingen en onderwezen mij in de mystieke wijsheden van het soefisme. Binnen deze oude mystieke traditie staat het stellen van de vraag centraal. Van doorslaggevende betekenis was de gebeurtenis dat ik attent werd gemaakt op een uitspraak uit het Thomas-evangelie (logos 18).
'De leerlingen zeiden tot Jezus:
Zeg ons toch, hoe het einde zal zijn.
Jezus zei:
Hebben jullie het begin dan al ontdekt, dat jullie vagen naar het einde?'
Op deze wijze werd ik erop attent gemaakt dat ik op basis van mijn wetenschappelijke achtergrond vragen stelde over het einde, maar het begin nog niet doorhad. Mijn leraren stelden mij de vraag: 'Wat zou je allereerste vraag zijn?' Dat heeft lang geduurd voordat ik daar enig idee van had. Maar uiteindelijk was dat de vraag: 'Wie ben IK?' Vele jaren lang heb ik op een weer geheel andere wijze geleerd vragen te stellen en om de betekenis daarvan te leren doorgronden.

In 1997 ben ik samen met Helena vragen gaan stellen over de individuele processen die mensen bezig houden. Zij was in 1988 afgestudeerd als kunsthistorica aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. De vragen die wij stelden werden door haar op intuïtieve wijze beantwoord en onder de naam Helios gebracht. We besloten om niet vooraf uitgebreid de psychologische en esoterische literatuur hierover te gaan lezen. Dit zou onze zienswijze en de wijze van vragen te veel beïnvloeden. We zijn begonnen met te vragen over datgene wat voor ons het begin is van de processen die ons leven bepalen: "Wat is leven, wie ben ik, wat is de ziel en wat is de geest in mij? Wat is het karakter, de persoonlijkheid en het ego in mij?" Elk antwoord dat wij op deze wijze kregen leidde tot weer nieuwe vragen. Pas later zijn we gaan kijken naar wat anderen over deze onderwerpen hebben geschreven. 

Via deze mogelijkheid hebben we honderden vragen gesteld en daarop antwoorden gekregen. Deze mogelijkheid gaf mij opnieuw onderricht in de wijze waarop wij vragen kunnen stellen over de psychologische processen die ons dagelijks leven bepalen. Voor de derde maal leerde ik ontdekken hoe groot de enorme kracht is die uitgaat van een juist geformuleerde vraag en wat voor invloed dat heeft op de antwoorden waarop wij in ons leven onze inzichten baseren. Ik had al geleerd dat er geen onderzoek kan zijn zonder een vraag, dat persoonlijke vragen je dieper bij je eigen ZIJN brengen en nu dat zonder psychologische vragen geen sprake kan zijn van een inzicht in de levensweg die we hebben te gaan. Zonder een VRAAG geen intuïtieve ANTWOORDEN. Zonder antwoorden geen Inzicht. Zonder Inzicht geen bewuste Ervaring en zonder bewuste Ervaring geen WETEN. Onze levensweg openbaart zich via de innerlijke vraag.

Welke vragen stel je?

Wat zou je vragen als je over een intuïtieve bron beschikt die al je vragen kan beantwoorden? Worden het dan persoonlijke vragen of worden het andere vragen? Wij hebben ervoor gekozen uitsluitend vragen te stellen over onderwerpen die ons inzicht geven in de energetische krachten die ons handelen en functioneren in deze materiele wereld bepalen. Door de energetische structuur van de intuïtieve energie (die wij Helios noemen) kan dit ons uitstekend helpen om tot voor ons mensen bruikbare inzichten te komen.

Het doel van de vragen is ook om de vaagheden en tegenstrijdigheden die we tegenkomen in de overvloedige (psychologische en esoterische) literatuur weg te nemen en te verduidelijken. Er is gestreefd naar de diepgang van Gurdjieffs leringen (Op zoek naar het wonderbaarlijke), de helderheid van Carlos Castaneda (Kennis en Macht, Het Innerlijk Vuur), verder te gaan dan Walsch (Gesprek met God) en een aanvulling te zijn op de boeken van Seth. Door op deze wijze inzichten te verkrijgen streven we ernaar een beter begrip te krijgen waarover McTaggert (Het Veld) het heeft in haar boek en waarover Laszlo het heeft in zijn boek (Het Akasha Veld). De boeken van o.a. Almaas, Chopra, Damasio, Wilber en vele anderen waren voor mij een goede bijdrage tot het stellen van vragen. Daarnaast waren de leringen van Krishnamurti, Maharaj, Maharshi, Maharishi, Osho en Steiner ook een dankbare bron. Ook de huidige psychologische boeken, geschreven door o.a. Assagioli (over de wil), Frijda (emoties), Harris (opvoeding), Hellinger (familieverbanden), Gladwell (uitblinkers) waren onder andere een bron voor vragen.

Bovengenoemde boeken en nog vele anderen waren helpend in dit zoekproces naar dat wat ons leven is. Dat wil niet zeggen dat het materiaal, verkregen via vragen, alleen maar samenvat wat anderen al naar voren hebben gebracht. Uit de antwoorden kwam zoveel nieuw materiaal, zoveel nieuwe inzichten dat we gerust van een heel ander paradigma kunnen spreken. Er is getracht een zo hoog mogelijk inhoudelijk niveau te bereiken, zonder te vervallen in onnodige gecompliceerdheid. Via heldere schema's wordt getracht de soms moeilijke abstracte onderwerpen te verduidelijken. Maar bovenaan staat het streven alles helder en eenvoudig weer te geven.

Onze boeken   

Er zijn tot nu toe ca 2500 vragen gesteld en beantwoord, waarvan 500 zijn opgenomen in het eerste boek 'Ziel en Geest', en 500 in het tweede boek 'Gevangen door het ego'. Willen we onze persoonlijke levensvragen en worstelingen beter verstaan, dan zullen we eerst inzicht moeten verkrijgen in wie wij in essentie zijn. We leggen dat uit in het eerste boek door te beschrijven wat de ziel is en wat we onder de geest, onze hersenprocessen, kunnen verstaan. In het tweede boek leggen we het verschil uit tussen onze persoonlijkheid en ons ego. We gaan nader in op het feit dat we gevangen zijn door ons ego, dat daardoor een dominante invloed heeft op dat wat we ervaren in ons leven. Wil je meer weten over de inhoud van deze boeken, klik dan bij publicaties op boeken.

De cursus  

De cursus die ik geef behandelt alle onderwerpen die nu via deze 2500 vragen zijn onderzocht. Een overzicht van deze onderwerpen kun je vinden bij inhoud cursus. 

Stichting De Zonnevonk

Alle activiteiten zijn ondergebracht in stichting 'De Zonnevonk'. De stichting is gericht op het ontwikkelen en publiceren van dit materiaal en dit te delen met anderen via het geven van cursussen. Het doel is inzicht te verkrijgen in onze dagelijkse levensprocessen door hierover gerichte vragen te stellen. Daarbij wordt alles in een breder perspectief geplaatst door het bestuderen van de daarvoor relevante boeken op psychologisch, filosofisch, godsdienstig en esoterisch gebied.

/!--@