Achtergrondinformatie
 

Het Heliosmateriaal is verkregen via het stellen van vragen. Hans formuleert een vraag en Helena geeft intuïtief het antwoord. De totale inhoud van het materiaal wordt bepaald door welke vragen er worden gesteld. De wijze van vragen bepaalt ook de richting waarin de gegeven inzichten zich ontwikkelen.

Hans formuleert de vragen. Het zijn levensvragen, deels voortkomend uit de eigen levensprocessen die hij en Helena hebben doorgemaakt, deels ook gebaseerd op jarenlange studie en onderricht die Hans van verschillende leraren gekregen heeft. Vanuit zijn wetenschappelijke achtergrond als politicoloog, waarbij Hans zich tijdens zijn studie specialiseerde in de vraagformulering, had hij een grote bedrevenheid ontwikkeld in het stellen van vragen. Ook na zijn studie kwam Hans met mensen in aanraking, waaronder een jarenlang contact met Fransicanen en Reshad Field. Reshad Field zijn ontwikkeling valt enigsznins binnen het kader van het soefisme. Vooral Reshad Field leerde hem op levensvragen de juiste vraag te stellen. Al deze ervaringen stelden Hans in staat zoveel mogelijk nadere informatie te verkrijgen.

Hans bestudeerde o.a de boeken van Seth, Edgar Cayce, Walsch en nog vele anderen die momenteel in de vloedgolf van gechannelde boeken naar voren komen. Wat hem opviel was dat de meeste van dit soort boeken de intuïtieve gids alle ruimte geven om zelf te bepalen op welke wijze deze zijn boodschap wil brengen en wat de inhoud daarvan zal zijn. De intuïtieve gids bepaalde de inhoud en de vorm. De schrijver had daarop geen invloed. Alleen Walsch stelde vragen en gaf daarmee sturing aan dat wat hij wilde weten. Deze methode werkte heel verhelderend. Op een geheel ander terrein zien we de methode van vragen stellen terug in de vele vragen die de antropoloog Luyendijk stelde om inzicht te verkrijgen in de economische bankencrisis van 2008. Dit betekent dat deze methode zeer verhelderend kan zijn zowel op politicologisch, sociologisch, psychologisch, economisch als esoterisch terrein.

Er is daarom gekozen om meer sturing te geven en niet volledig het verhaal intuïtief te laten dicteren. Het volgende besluit was om de vraag centraal te stellen. Dat betekent dat er geen intuïtieve antwoorden worden verkregen zonder dat er een vraag aan vooraf gaat. Ook werd besloten dat er geen vragen gesteld worden over het Christendom. Daarover zijn al genoeg boeken geschreven. Het kon ook geen dialoog worden zoals Walsch dat heeft gedaan, want hij heeft op deze wijze uitstekende laten zien wat er dan mogelijk is. Hans vroeg zich af hoever het mogelijk was door te dringen in de inzichten van Al Dat IS. Op onderwerpen die buiten onze eigen levensprocessen liggen wordt daarom niet nader ingegaan. De menselijke psychologische processen staan centraal in het onderzoek dat Hens en Helena nu al meer dan 20 jaar doen.

 

zonmetwolken.jpg