Opzet van de Helioscursus

 

fotohans.jpg

De cursus wordt door Hans gegeven en bestaat uit minimaal 8 deelnemers. In deze cursus staat de dialoog centraal tussen Hans en de cursisten, waarbij de cursisten vragen kunnen stellen over het geboden materiaal. Daardoor hebben de cursisten voor een belangrijk deel bijgedragen aan de geformuleerde vragen die worden behandeld. Onze ervaringen met de cursisten is dat de aandacht vooral gericht is op hun huidige levensvragen in het hier en nu, zonder daarbij te vervallen in persoonlijke details. Het gaat erom de inzichten van Helios toe te passen op het leven van alledag en niet dat de cursus een persoonlijke therapeutische workshopsessie wordt. De cursus is niet uitsluitend rationeel gericht op het verkrijgen van kennis. Dat hangt af van wat de cursist doet met het aangeboden materiaal. Als hij of zij er voor open kan staan dan kunnen zij via het proces van herkennen, erkennen en kennen komen tot diepe inzichten in zichzelf en de wereld om hen heen. Het hangt van onze innerlijke wijsheid af wat we met deze inzichten gaan doen. Via de ervaring worden deze inzichten een WETEN.

Er bleek een enorme behoefte aan helderheid in de gehanteerde begrippen en diepgang in het gebruikte materiaal. Er is op dat punt veel verwarring en onduidelijkheid in de huidige psychologische en esoterische literatuur en dat wordt vrijwel unaniem door onze cursisten gedeeld.

Het Helios materiaal is omvangrijk. In totaal zijn tot nu toe 2500 vragen gesteld en zijn er op al deze vragen een antwoord gekomen.
In de cursus worden de basisbegrippen eerst behandeld om de Heliosinzichten die we presenteren, helder te krijgen. Pas als we weten wat de door Helios gebruikte termen en begrippen betekenen kunnen we dieper ingaan op de levensprocessen die we dagelijks tegenkomen. In de cursus zullen we het materiaal geleidelijk aan opbouwen. Op elke bijeenkomst wordt weer een stukje toegevoegd. Het zal een voortdurende uitwisseling zijn tussen Hans en de cursisten. Het tempo van het te behandelen materiaal wordt daardoor deels door de cursisten bepaald.  

De inzichten die Helios ons geeft vinden wij uniek vanwege de helderheid in formulering. De doorgegeven wijsheden sluiten nauw aan bij de materiele en sociale context van ons huidige dagelijkse leven.
Deze cursus behandelt onder andere de thema's De Ziel en De Geest, Karakter, Persoonlijkheid en ego, bewustzijn en de Zeven ervaringswerelden, het Godsprincipe en het Oerprincipe en nog veel meer. Zie hiervoor de Inhoud Cursus.
Wat niet in de cursus behandeld zal worden is godsdienst in de ruimst mogelijke zin. Onderwerpen als Christus, het Christendom, de bijbel of de Koran zullen niet worden behandeld. Er is al genoeg gezegd over deze onderwerpen. Ook buitenaardse wezens, het Orion raadsel of de Pleiaden of wat dan ook op dit terrein zal niet worden behandeld. Het is de bedoeling zo dicht mogelijk bij onszelf te blijven en dat we de verantwoordelijkheden die we in ons eigen leven hebben aangaan.  

Voor wie is de cursus bestemd?
De cursus is bestemd voor iedereen die op zoek is naar inzichten in Dat Wat Is.
Het uitgangspunt van Hans is dat de cursus materiaal bevat en antwoorden geeft op datgene wat mensen aanspreekt in het verstaan van de levensprocessen die zij in hun leven tegenkomen.