Zonnevonktekeningen

 

De zonnevonktekeninggoudensterretjes.gif
Een zonnevonk is een andere benaming voor ziel of essentie. Een zonnevonktekening geeft de ziel ofwel je essentie weer van een mens. Dat is de immateriële energie in deze persoon die vanuit hemzelf naar buiten toe gericht is. Je kunt op de tekening zien wat deze zonnevonk geeft en uitstraalt naar de wereld om hem heen. Ook laat de tekening zien hoe de zonnevonk van deze persoon eruitziet, hoe hij functioneert en of hij wel of niet in balans is. De kleur waarin de zonnevonk is getekend laat eveneens iets zien over de snelheid van draaiing van de immateriële energiedeeltjes rondom de kern van de zonnevonk. Rondom de zonnevonk bevinden zich sferische energieën die een grote invloed hebben op zijn welbevinden. Deze energieën worden ook weergegeven op de zonnevonktekening.

Over de verschillende vormen van zonnevonken zegt Helios het volgende:
"Er zijn er ronde, ovale en amandelvormige zonnevonken.

Bij het ontstaansmoment van de zonnevonken is er sprake van energetische bindingen. Deze vormen zijn selecties die energetisch nodig zijn voor het instandhouden van het universele kosmische geheel. Ronde zonnevonken zijn nodig, maar ovale en amandelvormige óók. Het is nodig om kosmisch universeel gezien te kunnen existeren, want zonder structuur is er geen bestaan en geen bestaans-mogelijkheid. Dan is er alleen chaos en juist de zonnevonkgeboorte ontstaat om chaos te vermijden en structuur te geven. Door structuur te geven is er groei mogelijk binnen het grotere geheel. De zonnevonken zijn weer het kleinere geheel. Hun structuur is nodig voor groei binnen dit kleinere geheel, dat samen weer structuur geeft aan het grotere geheel.

Rond of ovaal is in feite volstrekt onbelangrijk, want het einddoel is gelijk, namelijk het worden van een zonnekracht. Echter, deze diversiteit in energiestructuur zorgt voor een doorstroming van energie. Sneller groeiende zonnevonken, zoals ronde, zijn hard nodig om de universele energie in beweging te houden en de andere zonnevonken energetisch te stimuleren. Zonder deze stimulans zou de kosmische eenheid binnen het universele Godsprincipe vervallen tot chaos. Alles heeft een functie.

Niets in het kosmische geheel is zonder functie of doel. Daarom bestaat toeval niet. Toeval is chaos en dat is juist hetgeen het Godsprincipe van het kosmische universele geheel wil vermijden, om te voorkomen dat chaos ontstaat. Want chaos is totale vernietiging van Dat wat IS en als Dat wat IS vernietigd wordt ontstaat er een grote leegte, een groot vacuüm, waarin alles als het ware samengeperst wordt en volledig ophoudt te bestaan. Daarom is er structuur nodig. En de diversiteit in zonnevonkenergie geeft structuur."

 

goudensterretjes.gifzonsondergangmetwolken.jpg 

      

Voorbeelden zonnevonktekeningen
Vind je het leuk om wat voorbeelden te zien, klik dan op Zonnevonktekeningen