!--#layout zonnevonk --!/!--@ !--#titel --!

De website van de 'Stichting de Zonnevonk'

/!--@ !--#tekst --!

wegvandezonnevonk.jpg


De stichting heeft als doel om nieuwe psychologische en filosofische inzichten met elkaar te verbinden en het geheel in een bredere context te plaatsen. Tevens om de bestaande begrippen op dit gebied opnieuw te herformuleren, waardoor ze onderling meer samenhang en verbinding krijgen. Om dit te realiseren wordt een bepaalde methode gehanteerd. De resultaten worden gepubliceerd via het uitgeven van boeken. Daarnaast wordt het verkregen materiaal toegelicht via cursussen. 

Elk wetenschappelijk onderzoek is gebaseerd op vragen. Zonder een vraag kan een onderzoeker weinig uitrichten. De onderzoeksvraag geeft richting aan het onderzoek. 
Het stellen van vragen werd voor ons de methode om op deze wijze tot inzichten te komen over de menselijke psychologische en enenergetisch processen die ons dagelijks leven bepalen. 
De vragen die door ons gesteld zijn leidden tot antwoorden die weer nieuwe vragen oproepen. Door uitgebreid de psychologische en filosofische literatuur, betreffende dit onderwerp, hierover te lezen zijn ondertussen meer dan 2500 vragen gesteld en beantwoord. 

Er gaat een enorme kracht uit van een juist geformuleerde vraag en dat heeft weer invloed op de antwoorden die we kregen. Antwoorden waarop wij in ons leven onze inzichten kunnen baseren. Zonder psychologische en filosofisch vragen kan er geen sprake zijn van een inzicht in de levensweg die we hebben te gaan. Zonder een vraag geen intuïtieve antwoorden. Zonder antwoorden geen inzicht. Zonder inzicht geen bewuste ervaring en zonder bewuste ervaring geen weten. Onze levensweg openbaart zich via de innerlijke vraag.

Welke vragen stel je?

Wij hebben ervoor gekozen uitsluitend vragen te stellen over onderwerpen die ons inzicht geven in de energetische krachten die ons handelen en functioneren in deze materiele wereld bepalen. Het doel van deze vragen is ook om de vaagheden en tegenstrijdigheden die we tegenkomen in de overvloedige psychologische en filosofisch literatuur weg te nemen en te verduidelijken. Er is gestreefd naar de diepgang van Gurdjieffs leringen (Op zoek naar het wonderbaarlijke), de helderheid van Carlos Castaneda (Kennis en Macht, Het Innerlijk Vuur), verder te gaan dan Walsch (Gesprek met God) en een aanvulling te zijn op de boeken van Seth. Door op deze wijze inzichten te verkrijgen streven we ernaar een beter begrip te krijgen waarover McTaggert (Het Veld) het heeft in haar boek en waarover Laszlo het heeft in zijn boek (Het Akasha Veld). De boeken van o.a. Almaas, Damasio, Wilber en vele anderen waren voor ons een goede bijdrage tot het stellen van vragen. Daarnaast waren de leringen van Krishnamurti, Maharaj, Maharshi, Maharishi, Osho ook een dankbare bron. Ook de huidige psychologische boeken, geschreven door o.a. Assagioli (over de wil), Frijda (emoties), Harris (opvoeding), Hellinger (familieverbanden), Gladwell (uitblinkers) e.a. waren onder andere een bron voor vragen. De filosofen Bergson, Sartre, Sheldrake, Chalmers en Nagel waren bijzondere bronnen voor het begrip bewustzijn. En tenslotte Thomas Kuhn met zijn paradigma begrip, dat in het gehele overzicht centraal kwam te staan. 

Bovengenoemde boeken en nog vele anderen waren helpend in dit zoekproces naar dat wat ons leven is. Dat wil niet zeggen dat het materiaal, verkregen via vragen, alleen maar samenvat wat anderen al naar voren hebben gebracht. Uit de antwoorden kwam zoveel nieuw materiaal, zoveel nieuwe inzichten dat we gerust van een heel ander paradigma kunnen spreken. Er is getracht een zo hoog mogelijk inhoudelijk niveau te bereiken, zonder te vervallen in onnodige gecompliceerdheid. Via heldere schema's wordt getracht de soms moeilijke abstracte onderwerpen te verduidelijken. Maar bovenaan staat het streven alles helder en eenvoudig weer te geven.

Onze boeken   

Er zijn tot nu toe ca 2500 vragen gesteld en beantwoord, waarvan 500 zijn opgenomen in het eerste boek 'Ziel en Geest', en 500 in het tweede boek 'Gevangen door het ego'. Willen we onze persoonlijke levensvragen en worstelingen beter verstaan, dan zullen we eerst inzicht moeten verkrijgen in wie wij in essentie zijn. We leggen dat uit in het eerste boek door o.a een onderscheidt te maken tussen ziel en geest, tussen persoonlijkheid en ego en tussen materiele en immateriele energie. In het tweede boek gaan we dieper in op het verschil tussen onze persoonlijkheid en ons ego. We gaan nader in op het feit dat we gevangen zijn door ons ego, dat daardoor een dominante invloed heeft op dat wat we doen en ervaren in ons leven. Wil je meer weten over de inhoud van deze boeken, klik dan bij publicaties op boeken.

De cursus  

De cursus die we geven behandelt alle onderwerpen die nu via deze 2500 vragen zijn onderzocht. Een overzicht van deze onderwerpen kun je vinden bij inhoud cursus. 


/!--@