Het aanvragen van een cursus

 

De cursus wordt door drs. H. Komen gegeven op basis van het ontwikkelde materiaal.
Het uitgangspunt is dat de aanvrager van de cursus voor een groep cursisten zorgt. De cursus kan bij een van de cursisten thuis gehouden worden. Door het op huiskamerniveau te houden willen we bereiken dat het geheel in de informele sfeer blijft. 
Als een groep van minimaal 8 personen belangstelling heeft wordt eerst een informatie-avond gegeven. Dan kan de groep kijken of de inhoud van de cursus iets voor hen is. Wanneer de groep besluit verder te gaan, dan spreken we de data en plaats af. Normaal wordt een overeenkomst aangegaan voor 4 bijeenkomsten, van augustus tot december en 5 bijeenkomsten van januari tot en met mei. Dit betekent per jaar 9 bijeenkomsten. In overleg kan daarvan afgeweken worden.

De prijs voor een voorlichtingsavond is 50,- euro, incl. reiskosten. In bijzondere gevallen kan de prijs bepaald worden via overleg.

Voor meer inlichtingen of opgave voor een informatie-avond kan via de contact link van deze site