Achtergrondinformatie
 

Het materiaal is verkregen via het stellen van vragen. De totale inhoud van het materiaal wordt bepaald door welke vragen er worden gesteld. De wijze van vragen bepaalt ook de richting waarin de gegeven inzichten zich ontwikkelen.

Het zijn levensvragen, deels voortkomend uit de levensprocessen die vele schrijvers in hun boeken hebben verwoord, deels die verwoord zijn door filosofen, zowel westerse als oosterse. Al hun ervaringen stelden ons in staat zoveel mogelijk nadere informatie te verkrijgen. Ook hebben we gekeken naar gechannelde boeken, o.a. de Seth-boeken van Jane Roberts en die van Walsch. Wat ons opviel was dat de meeste van dit soort boeken de intuïtieve gids alle ruimte geven om zelf te bepalen op welke wijze deze zijn boodschap wil brengen en wat de inhoud daarvan zal zijn. De intuïtieve gids bepaalde de inhoud en de vorm. De schrijver had daarop geen invloed. Alleen Walsch stelde vragen en gaf daarmee sturing aan dat wat hij wilde weten. Deze methode werkte heel verhelderend. Op een geheel ander terrein zien we de methode van vragen stellen terug in de vele vragen die de antropoloog Luyendijk stelde om inzicht te verkrijgen in de economische bankencrisis van 2008. Dit betekent dat deze methode zeer verhelderend kan zijn zowel op filosofisch, politicologisch, sociologisch, psychologisch, economisch als esoterisch terrein.

We besloten wel dat er geen vragen gesteld zouden worden over godsdiensten, zoals het Christendom. Daarover zijn al genoeg boeken geschreven. Het kon ook geen dialoog worden zoals Walsch dat heeft gedaan, al heeft  hij op deze wijze uitstekende laten zien wat er dan mogelijk is. We vroegen ons af in hoevere het mogelijk was door te dringen in de inzichten van Al Dat IS zoals geformuleerd door de Indiasche filosofen. Op onderwerpen die buiten onze eigen levensprocessen liggen wordt niet nader ingegaan. De menselijke psychologische processen staan centraal in het onderzoek dat we nu al meer dan 20 jaar doen.

 

zonmetwolken.jpg