Het materiaal

 

In de afgelopen 20 jaar hebben we met groepen cursisten uitvoerig het materiaal besproken en uitgetest. De cursisten hebben invloed gehad op het ontstaan van het materiaal door de vragen die zij stelden. Op deze wijze verkregen wij een zo groot mogelijk inzicht in datgene waar mensen naar vragen, in datgene waar zij belangstelling voor hebben en met welke levensvragen zij worstelen.

Het uitgangspunt is dat de cursus materiaal bevat en antwoord geeft op datgene wat mensen aanspreekt die op zoek zijn naar inzicht in Dat wat IS.

Het is belangrijk dat het materiaal praktisch is en vooral helder van toon en uitleg. Ook waren wij nieuwsgierig in hoever deze cursisten wilden gaan in het verstaan van de levensprocessen die zij in hun leven tegenkomen. Dit bleek veel verder te gaan dan wij ooit hadden gedacht. Werkelijk nieuwsgierige mensen bleken onverzadigbaar in hun verlangen naar informatie over Dat wat IS.

In zijn algemeenheid blijkt dat men binnen de psychologie en esoterie te vaag en te onnauwkeurig is in de begrippenuitleg. De behoefte aan een heldere uitleg was bij de cursisten erg groot. Om aan deze behoefte tegemoet te komen zijn veel begrippen uitputtend uitgelegd, zodanig dat het door iedereen helder verstaan kan worden. Maar er bleek ook behoefte te zijn om een brug te slaan naar de huidige psychologie en filosofie in onze samenleving. Daarom zijn er zoveel mogelijk vergelijkingen gemaakt met de denkbeelden van andere hedendaagse, bekende schrijvers zoals Almaas, Bergson, Castaneda, Chalmers, Gurdjieff, Jung, Krishnamurti, Kuhn, Laszlo, Maharshi, Nagel, Osho, Sartre, Seth, Sheldrake, Walsch, Wilber en vele anderen. Hiermee willen we bereiken dat de inzichten die hierdoor ontstaan een directe aansluiting hebben met dat wat we dagelijks in ons leven tegenkomen en met dat wat in onze huidige samenleving leeft. Dit alles is steeds gedaan in de vorm van vraag en antwoord.

Het is niet de bedoeling dat de hieruit onstane paradigma los zou komen te staan van wat er hier op aarde als belangrijk wordt ervaren. De vergelijkingen die gemaakt worden met andere schrijvers hebben niet de bedoeling ons af te zetten tegen wat zij hebben geschreven. Het uitgangpunt is om te verhelderen wat niet helder is en om meer inzicht te verkrijgen in Dat wat er IS. We staan achter het idee dat elk boek dat iets kan betekenen voor de lezer waardevol is, ongeacht de vorm en inhoud ervan.

Het is de bedoeling dat het materiaal begrijpelijk is voor iedereen die er voor open wil staan, ongeacht zijn opleidingsniveau. Ook moet het taalgebruik aansluiten op het rationele paradigma wat momenteel overal aanwezig is binnen Europa en Noord-Amerika. Op deze manier is er getracht een brug te bouwen tussen de huidige psychologische, filosofische en esoterische inzichten.

Het materiaal is voor een deel verwerkt in de boeken 'Ziel en Geest' en in 'Gevangen door het ego'. In de cursus die hierover gegeven wordt, worden alle door ons behandelde onderwerpen besproken, ook die niet in de tot nu toe gepubliceerde boeken staan.

coralflower2.jpg