Inhoud cursus

 

                                                                      Inhoud Cursus

De volgende onderdelen komen in de cursus aan de orde:

 

 

 

 

De materiële wereld is een afspiegeling van de immateriële wereld. 
Op bovenstaande foto is een sterrenstelsel te zien. 
De vorm van dit sterrenstelsel geeft aan op welke wijze we ons een zonnevonk kunnen voorstellen.

 

Blok 1: Inleiding

1.1     De vragen
1.2     Het ruisprobleem
1.3     Centrale vraagstelling      
      

Blok 2: De Zonnevonk

2.1     De Axioma's
2.2     Het paradigma
2.3     De werkelijkheid
2.4     De ziel
2.5     De zonnevonk
2.6     Het auraveld
2.7     De chakra's
2.8     Oude zielen
2.9     Nieuwetijds kinderen
2.10   Tweeling-zielen
2.11   Groepsziel
2.12   Walk-in

Blok 3: De geest

3.1     De geest
3.2     Karakter en 
          persoonlijkheid
3.3     Balans materie en 
          immaterie
3.4     Verschil denken en 
          gedachten
3.5     De heilige geest
3.6     Etherisch en astraal
3.7     Intelligentie en verstand
3.8     Denkpunt stilzetten
3.9     Gedachten stilzetten
3.10   Herhalende gedachten
3.11   Voedingsmiddelen
3.12   Hersensystemen 

Blok 4: De groei van de
            zonnevonk

4.1     Persoonlijkheid
4.2     Ego aspecten
4.3     Blokkades
4.4     Ego weerstanden
4.5     Angsten
4.6     Verdriet
4.7     Confrontaties
 
Blok 5: Ervaring en gevoel

5.1     Ervaring ervaren
5.2     Voelen van een gevoel 
5.3     Emoties
5.4     Troosten
5.5     Onze gedachten
5.6     Stilte
5.7     Boosheid
5.8     Negatieve gedachten
5.9     De ballon oefening
5.10   Relatie ziel en gevoelens
5.11   Ervaringsherhaling
5.12   Spiegelen
5.13   Zelfbeeld
5.14   Chaos

Blok 6: Intuïtie en overgave

6.1     Intuïtie
6.2     Intuïtieve gevoelens
6.3     Overgave
6.4     Parelduikers
6.5     Parkeerplaats

Blok 7: Bewustzijn

7.1     Bewustzijn
7.2     Bewustwording
7.3     Bewustzijnsvormen
7.4     Hoger en lager bewustzijn

 

 

 

7.5     Verlichting
7.6     Boeddha
7.7     Maharishi
7.8     Waarneming
7.9     Collectief bewustzijn 

Blok 8 en 9: De zeven sferen

8.1     De sfeer onder de 
          sfeer van verlangen 
8.2     Onbewust leven
8.3     Geweld

9.1     De aardse sferen
9.2     De niet aardse sferen
9.3     Boosheid 
9.4     Liefde 
9.5     Het labyrinth

Blok 10: De achtste sfeer

10.1    De achtste sfeer
10.2    De zeven fases
10.3    Entiteiten en gidsen

Blok 11: Het sterven

11.1    Het sterven
11.2    Auraveld
11.3    Fasen van het sterven
11.4    Rouw en verdriet
11.5    Loslaten
11.6    Angst voor de dood
11.7    Ervaring na de dood

Blok 12: Het sterven

12.1    Bijna doodservaring
12.2    Dementie
12.3    Coma
12.4    Wachtperiode
12.5    Rituelen
12.6    Stemmen overledenen
12.7    Begraven en crematie
12.8    Stervensbegeleiding

Blok 13: Het sterven

13.1    Euthanasie/zelfmoord
13.2    Miskraam en abortus
13.3    De doodstraf
13.4    Bloedtransfusie en 
           transplantatie
13.5    Orgaandonatie/klonen

Blok 14: Materie en vorm

14.1    Materie, immaterie
14.2    Anti-materie
14.3    Energievelden
14.4    Niet substantie
14.5    Kunststoffen
14.6    Genetisch voedsel

Blok 15: Het Plan

15.1    Het plan
15.2    Herinnering
15.3    Herkenning plan
15.4    Nare ervaringen

 

15.5    Afspraken tussen essenties
15.6    Ons karma: lot of noodlot?
15.7    Willen en verlangen
15.8    Essentieel verlangen
15.9    Traumatische ervaringen 
15.10  Ouders en kinderen
15.11  Aanvaarding en overgave

Blok 16: Gebeurtenissen

16.1    Materialiseren
16.2    Onrust
16.3    Creëren en discreëren
16.4    Aandacht en intentie
16.5    Waarnemen
16.6    Identificatie
16.7    Willen en verlangen
16.8    Verwachtingen
16.9    Oordelen
16.10  Conditioneringen
16.11  Parkeerplaats
16.12  De kat van Schrodinger

Blok 17: Het Godsprincipe

17.1    De zeven Godsprincipes
17.2    Getallen 
17.3    Het octaaf
17.4    Herhaling
17.5    Het ZIJN en het NIET-ZIJN
17.6    Dualiteit
17.7    Al dat IS
17.8    Het niets
17.9    Onbegrensd gewaarzijn
17.10  God een schepper
17.11  God een leerling
17.12  God en de ervaring
17.13  Wat God niet heeft ervaren
17.14  Wat God verlangde
17.15  Wat God niet had voorzien
17.16  Is God alwetend
17.17  Het Thomas evangelie
17.18  Universele geheel
17.19  Eenheid in alles

Blok 18: Het oerprincipe

18.1    Dualiteit
18.2    Mannelijk-vrouwelijk
18.3    Statisch-evoluerend
18.4    Ronde zonnevonken
18.5    Vrouwelijke zonnevonk
18.6    Behoud van individualiteit
18.7    Nieuw universum
18.8    Andere vormen
18.9    De zonnevonkgeboorte