Lezingen
 

Er worden geen lezingen over het materiaal meer gegeven. Wel voorlichtingsavonden voor een cursus, zie link voor het aanvragen van een cursus.

 

Magnolias.jpg