Opzet van de cursus

 

fotohans.jpg

De cursus bestaat uit minimaal 8 deelnemers en wordt door Hans Komen gegeven. In deze cursus staat de dialoog centraal tussen Hans en de cursisten, waarbij de cursisten vragen kunnen stellen over het geboden materiaal. Daardoor hebben de cursisten voor een belangrijk deel bijgedragen aan de geformuleerde vragen die worden behandeld. Onze ervaringen met de cursisten is dat de aandacht vooral gericht is op hun huidige levensvragen in het hier en nu, zonder daarbij te vervallen in persoonlijke details. Het gaat erom de inzichten toe te passen op het leven van alledag en niet dat de cursus een persoonlijke therapeutische workshopsessie wordt. De cursus is niet uitsluitend rationeel gericht op het verkrijgen van kennis. Dat hangt af van wat de cursist doet met het aangeboden materiaal. Als hij of zij er voor open kan staan dan kunnen zij via het proces van herkennen, erkennen en kennen komen tot diepe inzichten in zichzelf en de wereld om hen heen. Het hangt van onze innerlijke wijsheid af wat we met deze inzichten gaan doen. Via de ervaring worden deze inzichten een WETEN.

Er bleek een enorme behoefte aan helderheid in de gehanteerde begrippen en diepgang in het gebruikte materiaal. Er is op dat punt veel verwarring en onduidelijkheid in de huidige psychologische en esoterische literatuur en dat wordt vrijwel unaniem door onze cursisten gedeeld.

In de cursus worden de basisbegrippen eerst behandeld om de inzichten die we presenteren, helder te krijgen. Pas als we weten wat de gebruikte termen en begrippen betekenen kunnen we dieper ingaan op de levensprocessen die we dagelijks tegenkomen. In de cursus zullen we het materiaal geleidelijk aan opbouwen. Op elke bijeenkomst wordt weer een stukje toegevoegd. Het zal een voortdurende uitwisseling zijn tussen Hans en de cursisten. Het tempo van het te behandelen materiaal wordt daardoor deels door de cursisten bepaald.  

De inhoud van de cursus volgt de door ons uitgegeven boeken 

Voor wie is de cursus bestemd?
De cursus is bestemd voor iedereen die op zoek is naar inzichten in Dat Wat Is.
Het uitgangspunt is dat de cursus materiaal bevat en antwoorden geeft op datgene wat mensen aanspreekt in het verstaan van de levensprocessen die zij in hun leven tegenkomen.