Algemeen Gevangen door het Ego, deel 2 uit de serie De Weg van de Zonnevonk

 

boek2voorkant.jpg

 

 

Inhoud deel 2: Gevangen door het ego

 

 

 

Hoofdstuk 1: De persoonlijkheid

Hoofdstuk 2: Het ego

1.1 De bron van onze persoonlijkheid

      Het ZIJN, in uw ZIJN zijn

      De waarnemer

      Intuïtie

2.1 Het onderscheid tussen persoonlijkheid

       en ego

       Ego en paradigma

       Kind zonder ego

       Macht en pesten

       Angst en geweld

1.2 De persoonlijkheid

      Persoonlijkheidsaspecten

      Herinneringen, overtuigingen,

      Verwachtingen

      Evenwichtige persoonlijkheid

      Vrije wil en illusies

2.2 De ego-aspecten

       Introvert en extravert

       Ego en emotie

       Geminimaliseerd ego

       Blokkade en leegte

       Leraar vs. leerling

1.3 Persoonlijkheidsstoornissen

      Balans en onbalans

      Paradigma

 

2.3 Het ego-aspect eigendunk

       Eigendunk en eigenwaarde

       Binnenwereld en buitenwereld

       Ik, leven in het NU

1.4 De persoonlijkheid bij kinderen

      Baby, kleine kind

      Verlatingsangst

      Puberteit

      Groepsgedrag en agressie

 

2.4 Het ego-aspect wilskracht

       Ego-kracht en ego-identiteit

       Beheersing en zelfbeheersing

       Beheersing en controle

       Zelfreflectie, verlangen en willen

       Intentie en voornemen

       Visualisatie

1.5 Het karakter

      Erfelijke eigenschappen, talenten

      Tweelingen

2.5 Ego-aspecten als valkuilen

2.6 Het NU-moment

Hoofdstuk 3: De emoties

Hoofdstuk 4: Het superego

 

3.1 Het ego en de emoties

      Bron van emoties

      Angst en lust/genot

      Verwachting en hoop

      Passie en hartstocht

      Humor en lachen

      Verdovende middelen

4.1 Het superego

      Geweten

 

3.2 De logica

       Functie van onrust

      Technologische ontwikkelingen

4.2 Onze herinneringen

       Geheugen

       Voelen van gevoel

3.3 De emotie ergernis

       Verlangen en woede

       Irritaties

       Onthechting

4.3 Oordelen en veroordelen

       Spiegels en contraspiegels

       Overtuigingen en angst

       Fundamentalisme en geweld

3.4 De emotie boosheid

       Woede en agressie

       Boosheidswolk

       Spiegels en familie trauma's

Hoofdstuk 5: identificatie

 

3.5 De emotie angst

       Lust/genot

       Paniek

       Familietrauma’s

5.1 Identificatie en conditionering

      Gewoonten

      Verwachtingen en overtuigingen

      Meningen en oordelen

3.6 De emotie verdriet

       Huilen, blokkades

       Beheersen en onderdrukken

5.2 Identificatie en overtuigingen

      Overtuigen en geloven

      Ervaren en ervaringsbeleving

3.7 De behoefte aan aandacht

      Verslavingen

      Energie-uitwisseling

 

 

Dit deel geeft inzicht in het ontstaan van het ego

 

Op de eerste blz. van dit boek staat het volgende:

Dat wat IS, is dat wat IS.

En alles wat IS, is alles wat IS.

Wanneer u dat wat IS niet accepteert

als dat wat er is, wordt het NU een frustratie,

en is het ZIJN in dat wat IS

een niet-ZIJN in disbalans

tussen NU en morgen. 

 

 

Wat betekent dit? In het kort gezegd betekent het, dat als we dat wat er NU is niet kunnen accepteren er in ons een spanning ontstaat tussen NU en morgen.

De vraag is vervolgens: "Wat doen we met deze spanning of anders gezegd, wat doet het ego met die spanning in ons?" We zijn zelden in het NU, omdat onze gedachten met gisteren of morgen bezig zijn, waardoor we meestal in ons ego zijn. Dat is de reden waarom het belangrijk is te weten wat ons ego met die spanning doet. Het ego reageert op deze spanning met vechten, vluchten of verstarren. Elk van deze drie uit zich via emoties. Vechten betekent dat het ego die spanning gaat afreageren via de ander die hij ontmoet. Dat veroorzaakt irritatie, ruzie of geweld. Bij vluchten reageert het ego die spanning af via weglopen of verslavingen, zoals eten, roken, lawaai, drugs en andere vormen van verslavingen. Bij verstarren keert de persoon in zichzelf en sluit zich af voor zijn omgeving. Om bovengenoemde verschijnselen te kunnen zien en begrijpen is het noodzakelijk inzicht te hebben in wat het ego is en op welke wijze het zich manifesteert en handhaafd. Wat brengt ons in het ego? Als we niet in ons ego zijn zijn we in onze persoonlijkheid. Maar wat is persoonlijkheid en op welke wijze kunnen we uit het ego stappen? Als we niet leren zien wat het ego doet zijn we een gevangene van het ego, omdat het ego dan ons leven bepaalt.

Een andere belangrijke vraag is: wat is de reden dat we niet kunnen accepteren wat er NU is? 

 

Het onderscheid tussen persoonlijkheid en ego is een wezenlijk onderdeel van de menselijke psychologie. Binnen de conventionele psychologische stromingen is hierover echter onduidelijkheid. De begrippen karakter, persoonlijkheid, ego en het ik worden veelal aan elkaar gelijkgesteld of op een verwarrende manier onderscheiden. We tonen aan wat de essentiële bron is van de persoonlijkheid en op welke wijze hieruit het ego ontstaat. Op deze wijze presenteren we een nieuwe theorie over de persoonlijkheid en het ego. We leven in een samenleving die gedomineerd wordt door het ego en de daaruit voortkomende emoties. De energetische blokkades die hierdoor ontstaan belemmeren ons om tot inzicht te komen in dat wat er is. Onbewust bepaalt het ego daardoor onze handelingen en zo raken we verstrikt in de invloed die het ego heeft op ons functioneren.

 

We laten zien dat er een andere manier is waarop wij met ons ego en onze emoties kunnen omgaan, waardoor er meer harmonie in ons leven ontstaat. Dit boek is, net als het eerste deel, opgebouwd uit vragen en antwoorden. Op deze wijze willen we inzicht verkrijgen in de psychologische processen die ons dagelijks leven beheersen. Het ego is een overlevingsmechanisme dat zich binnen de gehele evolutie van de mens sterker heeft ontwikkeld dan nodig en wenselijk is.Via de in dit boek gehanteerde methode is er inzicht ontstaan in de destructieve wijze waarop het ego onze persoonlijke processen beheerst en daardoor ontwrichtend werkt in onze relaties, gezin, werk en samenleving.

Opmerking voor de lezer:

In de paragrafen 1.1 en 1.2 wordt een omslag gemaakt van de 7 immateriële energiën naar de 7 materiële energieën die onze persoonlijkheid vormen (persoonlijkheidsaspecten). De 7 immateriële energieën worden uitgelegd in ons eerste boek. Deze 7 immateriële energieën ontstaan op gelijke wijze zoals de materiële lichtenergie bv. via een prisma gebroken kan worden in 7 frequenties, We konden niet zomaar beginnen met te zeggen dat onze persoonlijkheid op deze 7 genoemde aspecten zijn gebaseerd zonder uit te leggen waarom het juist deze 7 zijn en niet bv. andere aspecten. Het moet namelijk duidelijk zijn wat de reden is dat onze persoonlijkheid uit deze 7 bestaat. Het is lastig de overeenkomst te begrijpen tussen de 7 immateriële energieën en de 7 persoonlijkheidsaspecten. Aan de begrippen zelf kun je de overeenkomst niet zien. Daardoor ontstond deze wat ingewikkelde omslag die nogal abstract overkomt. Maar het kon niet anders en we hopen dat de lezer zich er door heen kan worstelen. Het is geen probleem om gewoon met paragraaf 1.3 te beginnen of met hoofdstuk 2, het ego. Dat hoofdstuk is meer aards gericht.

 

 

 

Boekgevens

_______________________________________________

 

Auteur             Helena Bloem en Hans komen

Titel                 Gevangen door het ego

Uitgever          Quist

Formaat           17 x 24 cm

Uitvoering        Gebonden met kleuren insteekkaart en leeslint, hardcover

Omvang           540 pag. (geïllustreerd)

ISBN nummer 978-94-91918-08-7

Prijs                 €10,- (incl. BTW, en verzendkosten)

_______________________________________________

 

 

 

Dit boek is te bestellen bij de auteurs via de E-mail,  hanskomen@xs4all.nl

 

 

 

Ziel en Geest is deel 1 en Gevangen door het ego is deel 2 in de serie 'De weg van de zonnevonk'.

Als je boek 1 en 2 tegelijk bestelt dan is dat samen €15,- incl. porto