Algmeen Ziel en Geest, deel 1 uit de serie De Weg van de Zonnevonk

 

 

 

boek1voorkant.jpg

Helena Bloem en Hans komen

Inhoud deel 1: Ziel en geest

Voorwoord

Inleiding: Het paradigma
1. De vraagstelling
2. Opbouw van het boek
3. Ruimte en tijd
4. Het paradigma
5. Wat is een paradigma?
6. Paradigmaverschuiving
7. Collectieve paradigma's
8. Onze zintuigen
9. Weerstanden
10. Paradigma/denkraam
11. Interpretatie paradigma
12. Het paradigma
13. De uitgangspunten
14. Samenvatting

1 De ziel
1.1 Wat is de ziel?
1.2 De zonnevonk
1.3 De chakra's
1.4 Het auraveld
1.5 Verbinding van zielen
1.6 Samenvatting

2 De geest
2.1 Wat is de geest?
2.2 Materiële en immateriële energie
2.3 De geest en de hersenen
2.4 Het denken
2.5 Het denkpunt
2.6 Denken, karakter, persoonlijkheid
2.7 Intelligentie en verstand
2.8 Samenvatting

3 Denken en gedachten
3.1. Het denken
3.2. De gedachten
3.3. Samenvatting

4 De gedachten stilzetten
4.1 Het denkpunt stilzetten, verlichting
4.2 De gedachten stilzetten
4.3 De stilte in het ZIJN
4.4 Samenvatting

5 Het voelen
5.1 Materiële en immateriële gevoelens
5.2 Een gevoel voelen
5.3 Ervaringsherhalingen en spiegels

5.4 Chaos
5.5 Geluid als lawaai
5.6 Genotsmiddelen
5.7 Samenvatting

6 De intuïtie
6.1 Wat is intuïtie?
6.2 Tot slot
6.3 Samenvatting

Verantwoording
1. De ruis
2. De gevolgde methode
3. Paradigma-invloeden
4. De voorwaarden


Bijlage 1: De meditaties

Bijlage 2: Oefeningenindex

Noten

Bibliografie

Vragenindex

 

 

De relatie tussen onze ziel en onze geest

Deze relatie leidt tot het inzicht in de kern van ons bestaan

Dit boek geeft de zoektocht weer naar de processen die onze werkelijkheid bepalen. Een zoektocht naar de kern van ons bestaan. Ter verduidelijking, met de geest wordt niet de term bedoeld die algemeen gebruikt wordt in de christelijke leer. Met de geest worden onze hersenprocessen bedoeld. 

Deze zoektocht is vergelijkbaar met de zoektocht die Arjuna voert in zijn gesprekken met Krishna, weergegeven in het boek de Bhagavad Gita (ca 700 v. Chr.). Hierin wordt het probleem behandeld of de mens in deze wereld moet handelen of zich hiervan moet onthouden. Arjuna stelt vragen aan Krishna, die deze beantwoordt. Een ander voorbeeld van een zoektocht naar Dat wat IS, zien we in de oude geschriften van Hermes Trismegistus. Hermes voert gesprekken met o.a. Poimandres over de menselijke wereld en het universum (ca 100 n. Chr.). Poimandres geeft Hermes inzichten in het universele geheel. 

Eintstein zei: 'Louter het verzamelen van waargenomen verschijnselen is nooit voldoende voor het scheppen van een theorie - dat moet altijd gepaard gaan met de vrije creativiteit van de menselijke intuïtieve geest die tot de kern van de zaak doordringt.' (zie H.R. Pagels, De kosmische code, blz. 49)

De kern van het materiaal wordt gevormd door de vragen en de antwoorden daarop. Het gaat erom om via de vraag te proberen zo diep mogelijk door te dringen in de energetische processen, zowel in het universum als in ons dagelijks leven en deze zichtbaar te maken voor ons mensen. Vooral inzichten in onze dagelijkse worstelingen staan centraal. We gaan ervan uit dat inzichten in Dat wat IS, essentieel is voor de ervaring en de groei van de mens. Een vraag leidt tot bewustwording en het antwoord tot inzicht.

De Derwischen, een soefi-orde binnen de islam, beginnen hun gebeden met de uitspraak 'La illaha il 'Allah'. Dit betekent , 'Er is geen God dan alleen God'. Ze beginnen met alles te ontkennen wat er is om dan te zeggen dat er alleen God is. Dat alles wat er is, God is. Zo begint dit boek met het ontkennen dat er voor ons mensen zoiets bestaat als 'De Waarheid'. Om er daarna aan toe te voegen dat er alleen onze eigen subjectieve waarheid bestaat. Wij als mensen kunnen 'De Waarheid' niet kennen. Alles wat wij waarnemen is subjectief. Wij hopen dat de inzichten die zijn ontstaan ons helpt te verstaan wat er in ons leven en op deze aarde gebeurd.

Het materiaal is momenteel veel omvangrijker dan wat in dit eerste boek wordt weergegeven. Van de 2500 vragen die nu gesteld zijn, zijn er 500 in dit boek opgenomen. In dit eerste boek worden de grondbegrippen van het paradigma uitgelegd. Omdat in onze samenleving, in de wetenschap, in de godsdiensten en in vele oude geschriften, veel onduidelijkheid bestaat over de begrippen 'Ziel' en 'Geest' is dit de kern geworden van dit eerste boek. We beschouwen de ziel, onze essentie als de bron van ons bestaan. Vanzelfsprekend komt ook het onderscheid met het begrip geest naar voren. Wat is het onderscheid tussen ziel en geest? Wat is het onderscheid tussen de materiële en immateriële energieën die ons leven sturen. Op welke wijze kunnen we de processen, die ons bestaan sturing geven, leren zien.

Het boek 'Ziel en Geest' gaat over de wisselwerking tussen deze twee energieën, die van de ziel, onze essentie, en van de geest, en de invloed die deze hebben op ons gedrag en op dat wat wij dagelijks in ons leven tegenkomen. Onder de geest wordt verstaan de geestelijke hersenprocessen die onze persoonlijkheid vormen en ons gedrag sturen. In hoeverre heeft onze ziel hierop invloed? Wat kunnen we verstaan onder de Ziel? Kunnen we in ons dagelijks bestaan de wisselwerking tussen deze twee waarnemen? Dit boek is geen praktijkboek, geen werkboek, geen ervaringenboek en geen theorieboek. Het is een studieboek met als doel het verwerven van nieuwe inzichten, waardoor ons beeld van de door ons ervaren wereld verandert. Als dit verandert dan veranderen onze gedachten en als onze gedachten veranderen, veranderen onze handelingen. Door het veranderen van onze handelingen veranderen weer onze ervaringen. Dat is wat we met dit boek beogen. Op welke wijze onze ervaringen veranderen is per persoon verschillend. Daar kan men geen algemeenheden voor formuleren.

'Ziel en Geest' is niet bedoeld om je van het pad af te laten gaan waarop je staat, of om een nieuwe weg te zoeken dan die je al gaat. Gebruik dit boek om inzicht te krijgen in het pad dat je al bewandelt. Laat aan het leven over wat de volgende bocht zal zijn in de weg die je gaat en verwerf daarover inzicht, zodat je vanuit overgave  en in wijsheid de volgende bocht met vertrouwen kunt nemen en aanvaarden zoals die is.

Boekgegevens


Auteur                Helena Bloem en Hans Komen
Titel                   Ziel en Geest
Uitgever             Quist
Formaat             17 x 24 cm
Uitvoering          Gebonden met leeslint, hardcover
Omvang             480 pag. (geïllustreerd)
ISBN nummer     978-90-77983-19-5
Prijs                   €10,- (incl. verzendkosten)


Dit boek is te bestellen bij de auteurs via E-mail  hanskomen@xs4all.nl

Ziel en Geest is deel 1 en Gevangen door het ego is deel 2 in de serie 'De weg van de zonnevnk'.
Als je boek 1 en 2 tegelijk bestelt dan is dat samen
€15,- incl. porto