Errata
 

 

  

Errata, Ziel en Geest. De weg van de zonnevonk deel 1

De titel zoals die nu is geformuleerd geeft verwarring met de christelijke begrippen ziel en geest. Ziel staat hier voor de kern van jezelf en met de geest worden de psychologische processen bedoeld.
Het boek ziel en geest gaat over de wisselwerking tussen deze twee energieën en de invloed die deze hebben op ons gedrag en op dat wat wij dagelijks in ons leven tegenkomen. Onder de geest wordt verstaan de geestelijke hersenprocessen die onze persoonlijkheid vormen en ons gedrag sturen. In hoeverre heeft onze ziel hierop invloed? Wat kunnen we verstaan onder de ziel? Kunnen we in onze dagelijks bestaan de wisselwerking tussen deze twee waarnemen? Dit boek is een studieboek en is toegankelijk voor een ieder die geïnteresseerd is in de energetische relatie tusen de ziel en de geest.

 1. Fig. 15, pag. 382
  De woorden instinct en intuïtie moeten omgedraaid worden, zoals dat ook is weergegeven in fig. 14.
   
 2. Pag. 429
  Op pag. 429 zijn de laatste 4 regels weggevallen. Deze luiden als volgt:
  "Het staat een ieder vrij om met ons mee te genieten van dat wat ons gegeven wordt of een andere weg te kiezen. En de ene weg is niet beter dan de andere weg: vanuit onze essentie gezien bestaan goede of slechte wegen niet. Daarom is het goed ons te blijven realiseren dat er voor jou maar één weg bestaat en dat is jouw weg: de Weg van de Zonnevonk."