!--#layout zonnevonk --!/!--@ !--#titel --!

2012: Waarheid of Verzinsel? (Deel 1)

/!--@ !--#tekst --!

Artikel verschenen in digitaal tijdschrift www.witte-lelie.nl in febr./mrt. 2009

2012 waarheid of verzinsel? (deel 1)


Door Helena Bloem en Hans Komen

In de afgelopen twintig jaren is een vloedgolf van boeken verschenen over het jaar 2012. In dat jaar zou de Maya kalender aflopen. De voorspellingen die daarover in de boeken worden gedaan variëren van een omwenteling in ons bewustzijn tot een volledige vernietiging van de aarde. Veel van deze boeken zijn bestsellers geworden en zijn verkocht over de gehele wereld. Ook in het Nederlands verschijnt het ene na het ander boek hierover. Vooral in de New-age wereld is dit een belangrijk onderwerp geworden.

De vraag die wij onszelf stelden was: “Op welke wijze kunnen we naar dit onderwerp kijken? Gaan we mee in bepaalde opvattingen hierover of wijzen we ze af? Laten we ons kritiekloos meezuigen in deze stromingen of proberen we daarin zo bewust mogelijk te zijn? Op welke wijze kunnen we dit verschijnsel ook benaderen?”


2012 is voor ons een voorbeeld om via de vraagstelling tot helderheid te komen. Ons advies is om dat met elk ander onderwerp dat je interesse heeft ook zo te doen. Neem niets zo maar aan omdat het in een of ander boek staat. Wees kritisch, maar tevens ook respectvol en val niet in de valkuil van snelle oordelen of onbewuste angsten. Onderzoek alles door middel van vragen.

In dit eerste artikel zullen wij een aanzet doen om achter de oorsprong van 2012 te komen. Omdat 2012 een directe relatie heeft met de Maya’s zullen we kijken wie de Maya’s waren en wat we nog van hen weten. Maar we beginnen nu met de eerste vraag die van belang is om inzicht te krijgen in dit verschijnsel dat zo veel mensen bezig houdt.

 

Waar komt dit idee van 2012 vandaan?

 

Het is allemaal begonnen met de kunsthistoricus José Arguëlles die in 1987 zijn boek ‘The Mayan factor’ uitbracht. José ontving op mysterieuze wijze een oude tekst van een man uit Cuba. Nadat hij het had vertaald, realiseerde hij zich dat het de Telektonen voorspelling was van Pacal Votan. Daarna kreeg hij nog meer informatie. Deze keer rechtstreeks van Pacal door middel van telepathie en intuïtie. Al deze kennis heeft hij verwerkt in zijn boek. Het boek is nooit vertaald in het Nederlands. Het boek is nogal technisch. Hij gebruikt zeer lange volzinnen in een vaak specifieke vaktaal. Hij introduceerde vele nieuwe begrippen, zoals dimensies en de galactische straal, en gebruikt woorden zonder echt helder te maken wat deze betekenen of op welke wijze die binnen onze materiële wereld kunnen bestaan.

Zijn verhaal komt kort op het volgende neer:“De menselijke geschiedenis werd gevormd door de tijd, ingeraamd in de Grote Maya Cyclus (3113 v.C. – 2012 n.C) door een galactische straal (een lichtstraal vanuit de Melkweg) waar de zon en de aarde doorheen zijn gegaan. De cycli van de aardse beschavingen gaan volgens galactische seizoenen die mathematisch en symbolisch zijn beschreven door de Maya’s. We kunnen leren dat ieder persoon het vermogen heeft om op een directe manier, zowel zintuiglijk als elektromagnetisch, zich te verbinden met de energie informatie van deze straal, die uitgezonden wordt vanuit de galactische kern (het centrum van de melkweg)” (Toonen, Wat wisten de Maya’s, blz 80)
Dit boek werd een bestseller en wereldwijd vertaald. Na hem zijn vele andere boeken over dit onderwerp verschenen. Opvallend is dat weinig van de auteurs van deze latere boeken nog verwijzen naar de oorsprong, het boek van José Arguëlles. Wat ons in de meeste van deze boeken is opgevallen is dat er vrijwel geen bronvermelding aanwezig is in de vorm van noten. Ook worden vele termen gebruikt zonder helder uit te leggen wat ze betekenen en beweringen gedaan zonder deze zo objectief mogelijk te onderbouwen.
Veel auteurs stapelen uitspraken uit andere boeken boven op elkaar en leggen op basis hiervan weer nieuwe verbanden en trekken hieruit weer nieuwe conclusies. Deze worden dan weer door andere auteurs overgenomen.

 

grafplaat koning Pacal.jpg
grafplaat koning Pacal in de tempel der Inscripties te Palenque

 

Het boek van Arguëlles beantwoordt bijvoorbeeld niet de volgende vragen:“Op welke wijze wordt aannemelijk gemaakt dat de menselijke geschiedenis een relatie heeft met de Grote Maya kalender? Wat is een galactische lichtstraal en op welke wijze kan deze zijn ontstaan en op welke wijze handhaaft deze zich in ons heelal?  Op welke wijze is aan te tonen dat deze zou bestaan en dat de aarde hier doorheen gaat? Wat wordt bedoeld met galactische seizoenen? Bestaan er seizoenen in het heelal? Op welke wijze kan aangetoond worden dat er een relatie is tussen aardse beschavingen en deze seizoenen?Wat wordt verstaan onder aardse beschavingen? Waar hebben de Maya’s dit mathematisch en symbolisch beschreven? Wat wordt verstaan onder het zintuiglijk als elektromagnetisch verbinden met energie informatie? “


Centraal in het hele verhaal van Arguëlles is de Maya koning Pacal Votan. Daarom gaan we als eerste in op de vraag: “Wie was Pacal Votan?”
 
 

Wie was nu Pacal Votan?

 

Om deze vraag te kunnen beantwoorden moeten we ons eerst wat meer gaan verdiepen in de Maya historie. In 1773 hoorde pater Ordonez, een geestelijke in de Spaanse kolonie Mexico, het gerucht dat niet ver van zijn woonplaats, in het oerwoud, een grote lege stad zou liggen. Hij ontdekte voor het eerst een oude Maya stad. Hij noemde deze stad Palenque, naar een dorpje in de buurt.In deze stad lag een grote piramide tempel, de ‘Tempel van de Inscripties’ geheten. In deze tempel ontdekte de Mexicaanse archeoloog Lhuillier in 1948 het graf van Pacal de Grote, een Maya koning. Deze koning werd geboren op 26 maart 603 en stierf op 31 maart 683, volgens onze kalender. In 1952 werd zijn tombe geopend. Onder wetenschappers heerst onzekerheid of in de tombe wel deze koning ligt, omdat uit onderzoek van zijn tanden blijkt dat de mummie maar 40 jaar oud is geworden in plaats van de vermelde 80 jaar.

 

het masker van Pacal de grote.jpg

Het masker van Pacal de Grote

 

José Arguëlles introduceerde de naam Pacal Votan, wat volgens hem verwees naar Pacal de Grote. Maar de naam Votan wordt niet gebruikt door de Maya wetenschappers en is niet op enig geschrift of tempel aanwezig. We hebben niet kunnen achterhalen waarom Arguëlles de naam Votan gebruikte en wat deze naam betekent. Het hele verhaal van Arguëlles draait om de Maya koning Pacal en het einde van de Grote Maya kalender die zou eindigen in 2012. Doordat Arguëlles zijn ideeën heeft gekoppeld aan deze kalender, en na hem alle ander auteurs over dit onderwerp, is voor ons van belang na te gaan wie de Maya’s eigenlijk waren, wat hun grote kalender betekende, en wat we historisch gezien van dit indiaanse volk weten en vooral niet weten.

 

Wie waren de Maya’s?

 

2012 heeft alles te maken met de oude Maya’s. Maar wat weten we eigenlijk van dit volk af? Wanneer leefden zij en wat wisten zij? De Maya’s waren een indiaans volk dat leefde in het huidige Mexico en Guatemala. De grote Maya beschaving duurde van ca 250 – 950 n. Chr. Ze bouwden in die periode enorme steden met grote bouwwerken, oa. Piramide-tempels. Ze hadden een stadstatencultuur, gebaseerd op intensieve landbouw. Ze ontwikkelden een zeer nauwkeurige astrologie, hiërogliefenschrift en kalendersystemen. Ze hadden het getal nul ontdekt en gebruikte het getal 20 als grondgetal voor hun wijze van rekenen. De stadstaten voerden voortdurend oorlog met elkaar en hun omgang met elkaar en anderen was wreed. Na ca 950 trad het verval van de Mayacultuur in. De meeste steden van het centrale laagland werden verlaten. Oorlog, de gevolgen van roofbouw en droogte worden vaak genoemd als reden voor de neergang. De Mayacultuur is echter nooit helemaal verdwenen, maar zette zich voort aan de randen van het oude kernland, nl. op het schiereiland Yucatán en in de hooglanden van Guatemala.

 

tempel der inscripties.jpg

Palenque, de tempel der inscripties

 

Toen de Spaanse veroveraars in 1519 het Azteekse rijk in Mexico veroverden waren de Maya volken al ruim 500 jaar over hun hoogtepunt heen. Maar verschillende Mayasteden die nog bestonden boden nog lang verzet. Pas in 1697 wisten de Spanjaarden het gehele gebied te onderwerpen.
Om het belang van het boek van Arguëlles op de juiste wijze te kunnen inschatten willen we weten wat er eigenlijk in deze tijd bekend is van dit oude indiaanse volk dat 1100 jaar geleden op zijn hoogtepunt was.

In deel 2 van ons artikel zullen we daar verder op ingaan.

/!--@