Helios Meditaties
 

 

 

De meditaties 

                                                  

Een illusionaire wereld van Licht, Vormen en kleuren .......
Momenten van stilte en rust.......
Contact maken met de essentiële kern in jezelf......

Dit alles is de bedoeling van de prachtige visuele geleidemeditaties. Elk van deze - meer dan 70 verschillende - meditaties heeft een andere functie en energetische werking.

De visuele geleidemeditaties zijn onderverdeeld in verschillende meditatiecycli: Zonnemeditaties, Lichtmeditaties, Liefdesmeditaties, Balansmeditaties, Zijnsmeditaties, Energetische Reinigingsmeditaties, Troostmeditaties en Loslatingsmeditaties.

Al deze meditaties zijn bedoeld om verbinding te maken met de energetische sferen die we bij ons hebben en om contact te maken met onze essentie. Het is de immateriële energie in ons die vanuit onszelf naar buiten toe gericht is en uitstraalt naar de wereld om ons heen. Juist de verbinding met onze essentie is essentieel voor een goed evenwicht tussen materie en immaterie. Vanuit deze immateriële verbinding met ons ZIJN, zijn we in staat positief om te gaan met de materie en met ons leven in het hier en nu.

We zeggen het volgende over de meditaties:

"De meditaties hebben tot doel de mensen in contact te brengen met hun essentiele energie. Dit betekent dat niet alleen de energie van het essentielegebied wordt aangesproken, maar dat ook alle andere energiepunten in en rond het lichaam energetisch worden aangeraakt. Bij de ene meditatie ligt het accent op een ander chakra en energiepunt dan bij een andere meditatie. De zijns, balans, troost en loslatingsmeditaties hebben een specifieke kanaliserende werking op één of meerdere punten. We spreken hier over energiepunten en niet over chakrapunten. Met energiepunten worden de verbindingslijnen bedoeld, de energiebanen, die de verschillende chakra’s met elkaar in verbinding brengen. Op de energiebanen, die de chakra’s volgens bepaalde patronen met elkaar verbinden, bevinden zich energiepunten. Deze energiepunten zorgen voor de kanalisering van de energiestromen tussen de verschillende chakra’s. Deze energiepunten zijn geen chakra’s. Het zijn lichte energieverdikkingen. Een soort van transformatorhuisjes die ervoor zorgen dat de energie op een goede manier blijft rondstromen. Deze energiepunten zijn bij de mensen niet zo bekend, maar hebben wel een belangrijke werking binnen het hele chakrasysteem. Het ervaren van de energiestromingen in ons lichaam en met name het waarnemen van datgene wat er energetisch in ons fysieke lichaam gebeurt is belangrijk. De meditaties brengen degene die mediteert in contact met de verschillende energiestromen van hun immateriële energiesysteem. En het enige doel daarvan is de deelnemer aan die meditatie in contact te brengen met die energiestromen en deze zich daarvan bewust te laten worden. De meditaties richten zich via de kleurwaarnemingen tijdens die meditaties, op de betreffende chakra’s en energiepunten. Het kleurgebruik binnen de meditaties is zodanig dat de chakra’s en energiepunten met elkaar in balans worden gebracht. Dat verschilt per meditatie. De ene meditatie is gericht op de keel chakra, weer een ander legt verbinding tussen hart-, zonnevlecht-, keel- en voorhoofdchakra. Degene die de meditatie beoefent voelt tijdens het mediteren bewegingen in het betreffende chakragebied of in de energievelden eromheen. Zodra de meditatiebeoefenaar dit opmerkt is het aan te raden dat hij zijn aandacht als het ware buiten zijn eigen lichaam plaatst en van daaruit, vanuit een zijnspositie, gaat waarnemen wat er zich energetisch afspeelt in het betreffende chakragebied. Alleen waarnemen is voldoende, verder niets. Het is ook niet nodig bij bepaalde fysieke verschijnselen zoals beklemmingen e.d. in paniek te raken of zich zorgen te maken. De beklemmingen duiden op een stuwing in de energiestroom in het betreffende chakra of energiegebied. Hoe kalmer en hoe objectiever de betreffende deelnemer dit blijft waarnemen, hoe beter het is. Blijf bij het mediteren – en eigenlijk geldt dit ook voor alles wat we doen – in onze zijnsstaat, dus in onze waarnemer. Pas vanuit die waarnemerspositie kunnen we ook vanuit onszelf een genezingsproces in gang zetten voor het betreffende chakragebied, wanneer dat nodig mocht zijn. Vaak gaat het niet zozeer om genezen, maar meer om het reguleren en bijstellen van de immateriële energiestromen."

 

De Zonne- en Lichtmeditaties brengen je in contact met de immateriële energie in en rondom jou.

De Liefdesmeditaties brengen je in contact met de universele liefdesenergie in jezelf. Energie waar ieder mens naar op zoek is en waarmee je in deze meditaties in contact kunt komen.

De Balansmeditaties werken harmoniserend in op je chakra's en brengen balans in jouw immateriële energiesysteem.

De Zijnsmeditaties geven je de mogelijkheid om jezelf te oefenen in het waarnemen van jezelf, waardoor je contact kunt maken met jouw essentie, met degenen die JIJ bent.

De Energetische reinigingsmeditaties zijn speciaal doorgegeven om aura en chakra's te reinigen van energieën die zwaar en belastend zijn. Het zijn meditaties die je energetisch afschermen van zware impulsen van buitenaf.

De Loslatings- en Troostmeditaties tenslotte zijn niet alleen meditaties voor stervenden, voor (terminaal)zieken en voor nabestaanden van overledenen, maar ook voor alle mensen die in hun leven iets of iemand verloren hebben door welke oorzaak dan ook en bezig zijn met een verwerkingsproces. Deze meditaties hebben hierbij een ondersteunende functie.  

v033 paars.gif

(Zie ook boek Ziel en Geest, vraag 69 op p.97,98)

Wanneer je op onderstaande link klinkt krijg je een voorproefje van de Heliosmeditaties.

v032 groen.gif                                          v033 paars.gif

 v030 geel.gif