Loslatingsmeditaties
 

 


Loslatingsmeditatie van Ontvangen
(deze meditatie is ook gepubliceerd in het boek 'Ziel en Geest', pag. 432 - 437)

Maak het je zo gemakkelijk mogelijk.
Neem jouw plekje in de ruimte in en sluit je ogen.
Richt je aandacht naar binnen.
Observeer je ademhaling... je ademt in... en uit...
en nog een keer in... en uit...
Nu adem je één keer diep door je neus in... en je ademt één keer diep door je mond uit...
Voel je ademhaling zakken tot diep onder in je buik...
Als je dat wilt, leg je je handen op je onderbuik en voel
hoe je buik uitzet op een inademing en naar binnen trekt op een uitademing.
in... en uit... in... en uit...
Volg de beweging van je adem met je handen, die op je buik rusten.
Volg je adem met aandacht.
Laat alle spanning uitstromen op een uitademing...
Laat ontspanning ontstaan op een inademing... in... en uit... in... en uit...
Laat je lichaam in deze beweging helemaal tot rust komen...
En terwijl je nu zo rustig ademhaalt,
zak je steeds dieper en dieper weg in jezelf... dieper... en dieper...
Voel hoe je lichaam zich meer en meer gaat ontspannen...
Je blijft rustig doorademen... in... en uit... in... en uit...
Nu is het moment gekomen dat je contact gaat maken
met je eigen zonnevonk, met jouw eigen essentie.
Nu ga je verbinding maken met de kern in jezelf...
en met de sferische energie die jij bij je draagt.
Blijf zo regelmatig mogelijk doorademen
en laat de ruimte om jou heen heel rustig op je inwerken.
Ervaar de ruimte om je heen die instroomt op een inademing
en uitstroomt op een uitademing...
Deze ruimte is vervuld van een stralend wit licht.
Jij bent helemaal omgeven met dit stralende, witte licht...
Ontspan je maar... en voel je één met deze transparante, zilverwitte ruimte.
Deze ruimte is heel doorzichtig.
Ragfijne lichtstralen spelen rondom jou hun lichtspel.
Voel deze heerlijke lichte ruimte en voel ook jouw plaats binnen in deze ruimte.
Jij maakt er deel van uit... jij vormt het centrum van deze lichte ruimte.
En dat betekent dat jij deze ruimte helemaal met jouw energie kunt innemen.
Adem de ruimte om jou heen in... en laat met jouw uitademing
het gevoel van ruimte door je heen stromen.
Word maar één met deze ruimte... Adem de ruimte helemaal in...
en laat de ruimte helemaal door je heen gaan als je uitademt...
De grenzen tussen jouw lichaam en deze helder verlichte ruimte vervagen...
Je wordt één... helemaal één met deze ruimte...
Adem in... adem deze ruimte en al het licht in deze ruimte in...
En adem dan uit... en laat dit licht van deze ruimte
helemaal door jou heen stromen...
Ervaar jezelf als een zijnswezen, helemaal centraal in deze ruimte.
Adem de ruimte in... en uit... Laat de ruimte helemaal door je heen gaan...
Jíj bént nu deze ruimte... Je ervaart je lichaam niet meer als van jezelf
en je ervaart ook geen ruimte meer om je heen.
Jíj bent nu alleen nog maar in jouw ZIJN.
Adem nog maar een keer in... Jij bent ruimte...
Je bent nu helemaal dit stralende witte licht en adem maar mee uit...
met de zacht pulserende beweging van dit witte licht.
Laat je meevloeien met deze lichtbundels die joúw lichtbundels zijn.
Je bent nu helemaal licht en ruimte.
Laat je maar helemaal wegzakken in jezelf, in jouw ZIJN...
en voel de energetische pulsen van het licht, waarmee jij nu één bent geworden.
Laat je gaan in jezelf...

En nu je helemaal in contact bent met dat wat je bent en met die wie je bent,
zie je voor je een witte bloem verschijnen op een gouden schaal...
De witte bloem op de gouden schaal is heel mooi en groot
en straalt een zacht wit, zilverig licht uit...
De schaal met de bloem komt langzaam, heel langzaam
naar je toe zweven en nadert je steeds meer... en meer...
Vlak voor je houdt de schaal stil en nu kun je deze witte bloem oppakken.
Het is een geschenk... een geschenk van jezelf aan jezelf.
Het is een geschenk voor jou... van de ruimte om je heen,
die inmiddels jóúw ruimte is geworden.
Neem de bloem aan... wees er blij mee...
Je kunt je voorover buigen en de geur van deze zilverwitte bloem
helemaal in je opnemen. Doe dat maar...
Adem in... en terwijl je inademt,
neem je de heerlijke zachte en zoete geur van deze bloem in je op...
En als je uitademt, laat je deze geur helemaal door je heen stromen...
Voel het zilverwitte licht als vloeibare lava door je heen gaan...
En adem nog maar eens deze heerlijke, zoete geur in...
Neem de geur helemaal in je op...
En voel je steeds meer en meer verbonden met jouw eigen ZIJN,
met degene die jij bent. En adem weer rustig uit...
Een gevoel van intense vreugde en blijdschap stroomt samen met deze geur
helemaal door jou heen...
Neem dit waar... En neem ook waar dát jij waarneemt...
Neem de zoete geur van de witte bloem waar en
neem de blijdschap in jezelf waar wanneer je ontdekt wie jij bent.
De bloem heb je nog steeds vast in je handen.
Nu is het moment gekomen dat je de bloem naar jouw zonnevlecht brengt,
naar het centrum van jouw ZIJN...
Breng hem naar je maagstreek en voel
de kracht van deze witte energie bij jou naar binnen stromen...
en voel hoe intens deze zilverwitte kracht is...
Hoe stralend warm dit voelt...
Je maagstreek wordt nu heel aangenaam en stromend warm...
Je hebt nu een heel intens contact met jouw zonnevonk, met jouw ZIJN.
Ontvang deze witte bloem van Liefde in jou
en neem deze witte bloem helemaal in je op...
Breng hem naar je maagstreek...
en merk dat de witte bloem helemaal daarin wordt opgenomen.
Voel hoe de sterke energie van deze bloem jouw energie voedt en kracht geeft.
Voel de aangename en intense warmte van deze bloem.
Ontvang deze warmte... en laat deze warmte helemaal door jou heen gaan...
Voel de kracht en de intensiteit ervan...
Voel de verbondenheid tussen jou... en deze bloem...
deze stralende, witte bloem van Liefde...
Neem hiervoor alle tijd... Tijd bestaat niet...
Er is alleen het NU... dit moment van ZIJN in jezelf...
Dit moment... waarin je de kracht voelt van deze witte bloem van Liefde...
Voel... en ervaar dit...
En terwijl je deze warmte en deze stralende kracht helemaal door je heen laat gaan,
kijk je om je heen en zie je dat er op de gouden schaal een mooie paarse steen ligt.
Het is een prachtige paarse steen, helemaal glad en rond
en van een schitterende, dieppaarse kleur...
Deze paarse steen gloeit je tegemoet...
en trekt heel sterk jouw aandacht naar zich toe...
Laat het maar gebeuren... richt nu helemaal jouw aandacht
op deze bijzondere paarse steen en
laat deze prachtige dieppaarse kleur helemaal op je inwerken...
Adem deze paarse kleur in...
en laat met je uitademing dit paars helemaal door je heen stromen...
adem in... neem de dieppaarse kleur in je op...
en adem maar weer uit... en voel dit dieppaars door je lichaam stromen...
Voel de kracht en de intensiteit van deze bijzondere steen op je inwerken...
Adem nog maar eens in... neem de dieppaarse kleur in je op...
en adem weer uit... en voel dit paars door je lichaam stromen...
Ontvang bij iedere inademing de kracht van dit paars met liefde en overgave...
En laat bij iedere uitademing deze kracht door jou heen stromen...
en voel... hoe deze kracht je rustig en sterk maakt...
Dit is de steen van inzicht... de steen van het ware weten.
Het weten dat datgene wat jij nu ontvangen hebt, goed is...
en dat wat jij in je leven gegeven en ontvangen hebt ook goed is.
Het is de steen die jou laat zien dat jij bent wie je bent
en dat je altijd zult zijn wie jij bent. Jij bént... nu... en straks ben jij ook...
Jij bent er altijd, want jij bent ZIJN...
En in dit ZIJN maak je deel uit van het alomvattende, universele ZIJN.
Kijk maar eens in deze paarse steen die jij nog steeds voor je ziet...
en als je goed kijkt, zie je daarin jezelf...
Kijk naar de afspiegeling van jezelf in de paarse steen...
En als je nog eens goed kijkt, dan zie je ook de witte bloem in je hart...
en nu weet je... met een heel zeker weten
dat jij bent wie je bent... en dat is goed...
Blijf nog maar even kijken naar de steen en naar jouw spiegelbeeld.
Voel jouw kracht... en vóel jouw ZIJN in die kracht...
erváár jouw ZIJN in die kracht... en door dit ervaren weet jij wie je bent...
Je hebt nu de verbinding gelegd met jouw eigen ZIJN... met jouw zonnevonk...
en met de sferen die jij bij je draagt.
En als je zover bent dat je voelt dat je
het contact met jouw spiegelbeeld helemaal kunt gaan loslaten,
zie je dat de gouden schaal met deze mooie paarse steen
langzaam van jou wegzweeft... de ruimte in...
Volg de bewegingen van de schaal... net zolang...
totdat hij aan jouw oog onttrokken is...
En zodra je de gouden schaal niet meer ziet, richt je je aandacht
op de ruimte om je heen... Doe dat maar...
En terwijl je de ruimte om je heen waarneemt,
laat je heel langzaam je aandacht los... Laat de ruimte om je heen los...
en laat weer contact ontstaan met jouw eigen aardse lichaam...
Nu ga je deze meditatie afsluiten...
Langzaam ga je ontwaken, terugkerend naar het hier en nu.
Langzaam... heel langzaam... voel je de zwaarte van je lichaam...
hoe langer hoe meer en meer terugkeren...
Adem nog eens drie keer rustig in... en uit... in... en uit... in... en uit...
Strek dan je lichaam lekker uit en beweeg je armen en benen.
Open dan je ogen en kijk weer naar de wereld om jou heen,
waarvan jij deel uitmaakt.

Toelichting op de Meditatie van Ontvangen 

De Meditatie van Ontvangen is de eerste meditatie in de Loslatingsmeditatiecyclus die Helios heeft doorgegeven.
In deze meditatie ontvang je van jezelf een prachtige witte bloem die de verbinding legt met jouw eigen essentie.
Daardoor kun je contact maken met degene die je werkelijk bent. De energie van de witte bloem neem je tijdens deze meditatie helemaal in je op.
Daarna ontvang je een prachtige dieppaarse steen. Deze weerspiegelt wie je bent en laat je je eigen levenskracht ervaren.
Door jouw eigen kracht te ontvangen en door de verbinding die jij met jezelf legt, kun je alles wat er is als een geschenk gaan ervaren.
Deze meditatie kan daardoor heel behulpzaam zijn bij een disbalans in jezelf,
maar ook bijvoorbeeld wanneer je bij een ernstige ziekte slecht nieuws ontvangt over je levensverwachtingen of wanneer je een dierbare verliest.
Het kan je helpen contact te leggen met jezelf, waardoor je je veilig en geborgen kunt voelen, ondanks alles wat er is.

Daarom heet deze meditatie de Meditatie van Ontvangen:
het gaat om het ontvangen van je eigen essentiële kracht, die je altijd bij je hebt en die in deze meditatie zichtbaar en voelbaar wordt gemaakt.
Door de herkenning van je eigen essentiële kracht te ontvangen, kun je de balans (her)vinden tussen de materiële en immateriële energieën
die jij bij je draagt.