De balans tussen lawaai, muziek en stilte/Deel 1

 

Artikel verschenen in: Spiritueel Digitaal Tijdschrift  www.witte-lelie.nl november 2008

De balans tussen lawaai, muziek en stilte/Deel 1


De vorige keren hebben we het gehad over onze gedachten en over de invloeden die onze gedachten kunnen hebben op ons algeheel welbevinden. Ook hebben we besproken wat we kunnen doen aan die maalstroom van woorden in je hoofd. We hebben gezien dat we het stilzetten van onze gedachten kunnen oefenen.

In feite bespraken we het lawaai in onszelf. In dit artikel willen we graag aandacht geven aan het lawaai buiten onszelf. Lawaai buiten ons neemt allerlei vormen aan. Onze hele wereld is vol geluid en lawaai. Zelfs de natuur zit vol geluiden. Ook daar is geen stilte, maar omdat dit natuurlijke geluiden zijn, geven deze geluiden ons rust en ruimte. De geluiden die wij als mens in ons dagelijks leven produceren zijn overweldigend. Denk maar aan het toenemende vliegverkeer, autoverkeer, machines, muziek e.d. Sommige vormen van lawaai en geluiden zijn onvermijdelijk. Immers, ze maken deel uit van ons alledaagse leven. Echter, dat kleine beetje stilte wat er hier en daar is moet vaak ook nog opgevuld worden met…..muziek. We kunnen ons afvragen of dit nu echt wel zo nodig is en of het zelfs wel helpend is voor ons algeheel welbevinden.
Zonder dit extra stukje ‘gezelligheid’ gieren de decibellen ons toch al dagelijks flink om de oren!
 

lawaai2.jpg

Lawaaibeschadiging

Een autoradio op vol volume produceert maar liefst 140 decibel (dB) en deze waarde is zeer schadelijk voor ons gehoor? Zelfs geldt dit voor een massa schreeuwende kinderen in een zaaltje (120 dB)! Grasmaaiers, bladblazers en kettingzagen liggen qua volume tussen de 90 en 105 dB en worden hiermee door de wetenschap als ‘hinderlijk’ beschouwd, met ‘kans op beschadiging’. Uit onderzoek blijkt dat men al een lawaaibeschadiging kan oplopen als men dagelijks een kwartier blootstaat aan geluidsniveaus boven de 105 dB. Als we onze kamer stofzuigen, de haardroger gebruiken, slagroom kloppen met de mixer en gewekt worden door de wekkerradio dan krijgt ons gehoor zo'n 85 decibel te verduren, hetgeen door de deskundigen als ‘zeer luid’ wordt betiteld.
Als ‘stil’ worden beschouwd: gefluister, tikkend uurwerk (30 decibel), de leeszaal in de bibliotheek (20 decibel), mits daar geen muziek wordt gedraaid, en vallende bladeren (10 decibel).

Geluidsexplosie

Kortom, het ‘normale’ geluid om ons heen is al luid genoeg.
In onze cultuur heeft de laatste tien jaar een geluidsexplosie plaatsgevonden. Overal is momenteel muziek: bij de dokter of de tandarts staat muziek aan. En niet alleen hoor je in alle winkels muziek, maar ook in de winkelstraten is het niet meer stil, evenals in bijna alle openbare ruimten. Overal zien we jongeren met iPod's en MP3-spelers, lopend of fietsend, en in vrijwel elke huis of auto staat de radio, de televisie of een cd-speler aan. In onze huidige samenleving lijkt het wel of elke seconde stilte opgevuld moet worden met muziek. 
Muziek als amusante opvulling tijdens onze bezigheden of om de wachttijd aangenamer te maken. Want wachten is niet te vermijden: bij de tandarts, de dokter, de fysiotherapeut en aan de telefoon.
Het is heel mooi allemaal, al die nieuwe technieken om onze tijd te veraangenamen. Maar is dit alles wel zo mooi?
* Wat doet het verdrijven van de stilte tijdens de dag en soms de nacht
   met ons?
* Wat is er eigenlijk mis om in stilte te zijn?
* Wat is de reden dat we zo bang zijn geworden voor stilte?
* Wat is de reden dat we stilte overal wegdrukken?


Laten we dit eens gaan onderzoeken en gaan kijken wat voor invloed muziek op ons heeft en wat voor gevolgen het voor ons heeft als we voortdurend met lawaai en muziek geconfronteerd worden. In hoeverre verhindert voortdurende geluidsbelasting het stilzetten van onze gedachten en het in contact komen met onze eigen essentie?

Wanneer wordt muziek lawaai?

Lawaai is geluid dat de harmonische balans van het energiesysteem van de mens verstoort. De grens tussen muziek en lawaai verschilt per persoon. De gevoeligheid van het lichaam bepaalt wat iemand aankan. Let wel, zware drums in de muziek zijn voor geen enkel mens goed, want de dreunen verstoren de balans in het lichaam en verdoven gevoelsbelevingen. Dat is dan ook de reden dat mensen graag dreunende muziek horen. Wat voor de ene mens nog muziek is, is voor de andere mens al lawaai. Deze interpretatie verschilt per persoon.

Muziek wordt lawaai wanneer de harmonische eenheid in energie wordt verstoord. Alle energie beweegt zich volgens bepaalde patronen en volgt bepaalde golfbewegingen die in subtiele harmonische verhoudingen op elkaar zijn afgestemd. Wanneer nu een geluid wordt afgestemd op die betreffende energetische harmonie, hangt het af van de soort harmonische trillingseenheid van dat geluid of het de bestaande energetische harmonie zal verstoren of niet. Als we bijvoorbeeld naar een feest gaan waar muziek is, zou het het beste zijn als deze muziek zodanig is dat ons hele systeem zich kan opladen aan de daar uitgezonden muzikale trillingen.
Dit opladen wil niet zeggen het ophitsen van gevoel of het opzwepen van materieel gerichte impulsen, maar het geven van energetische voeding aan het menselijk lichaam. Feestmuziek in onze wereld is veelal eerder lawaai dan muziek te noemen, omdat die eerder de materiële zinnen opzweept dan dat die harmonie, rust en balans brengt in ons materiële energiesysteem.


musici.jpg

Muziek vervangt gedachtenlawaai?

Mensen hebben steeds vaker de hele dag muziek aanstaan. Dat is onbewust een manier om onze gedachten te minimaliseren. Muziek vervangt de gedachten en geeft schijnbaar een ontspannen gevoel. Schijnbaar, want de impulsen blijven. Ze zijn alleen anders. Het denkvermogen blijft actief en wordt niet tot rust gebracht. Muziek is een gedachtevorm. Er zijn vele soorten muziek. De ene soort werkt meer in op het algeheel welbevinden dan de andere. Muziek kan best ook ontspannend inwerken op de mens. Dat geldt zeker voor speciale vormen van lichte instrumenten, zoals harp en fluit. Maar het is niet goed om de hele dag muziek aan te hebben, want dat verstoort de gedachten en het algeheel welbevinden. Heel goed is het om stiltemomenten te hebben waarin de geest tot rust kan komen en we kunnen oefenen onze gedachten te minimaliseren. Dat is rustgevender dan muziek draaien.

Muziek in relatie tot stilte en voelen
  
Dreunende muziek vertegenwoordigt heel zware energie die een vertragend en sterk opslorpend effect heeft op het hele menselijke energiesysteem. Met andere woorden: dergelijke energie verdooft, want die absorbeert de lichtere, essentiële energie. Dat betekent dat als we dag in dag uit in zo'n omgeving verkeren, we totaal afgestompt raken van ons gevoel en daardoor geen contact kunnen hebben met onze intuïtie. Mensen beseffen veel te weinig hoe belangrijk stilte is. Stilte geeft ruimte, lawaai stopt alles dicht. In stilte kan de mens volledig in contact met zichzelf, met zijn essentie, komen. In lawaai kan dat niet, omdat de energiebaan geblokkeerd wordt. Stilte is een universeel basisprincipe. Het ZIJN is stilte en binnen het ZIJN is stilte dat wat er IS. Er is niets anders. In stilte ontstaat iets, in lawaai wordt iets afgebroken. Stilte is een manifestatie van het ZIJN en daardoor uiterst belangrijk om toe te laten. Wanneer we lawaai ontmoeten in onze omgeving en we wensen dat niet, betekent dit dat we in onszelf niet voldoende stilte hebben om stilte in onze omgeving te laten ontstaan. Als er in onszelf totale overgave is naar dat wat er IS, is er ook totale stilte in ons en zal er stilte om ons heen zijn.

Onze omgeving weerspiegelt altijd dat wat we zijn. Zijn we innerlijk vol chaos, dan is onze omgeving vol chaos. Chaotische gedachten zijn lawaai. Dat betekent dat als we innerlijk vol chaotische gedachten zijn, onze omgeving eveneens vol lawaai zit. Zijn we innerlijk vol stilte, dan is onze omgeving ook vol stilte. Stilte is een principe van het ZIJN.
Lawaai is op zich al chaos, chaos in trillingsenergie en weerspiegelt iemands innerlijke chaos. Buiten dit lawaai weerspiegelt rommel ook chaos. Als iemand behoefte heeft aan lawaai, gaat dit vaak samen met rommel in zijn omgeving. Beide zijn een afspiegeling van de chaos in die persoon zelf.
Wordt vervolgd
 

Wanneer je meer wilt weten over (ongewenst) lawaai en de schade die harde geluiden en muzikale schade kunnen aanrichten, kun je kijken op de volgende sites.

http://KijkAan.nl/stilte 
http://KijkAan.nl/stilteforum  

Een Netwerk-item over massale gehoorbeschadiging bij jongeren door MP3-spelers en 'popfestivals' valt te bekijken op:
http://www.youtube.com/watch?V=B1qmcOTOi4k 

De Stichting BAM (Bestrijding Akoestische Milieuvervuiling) hanteert de slogan: 'Stilte, ooit (van) gehoord?'
Hun site kun je vinden op
www.stichtingbam.nl