Onze gedachten: helpend of niet helpend?/deel 1

 

 

Artikel verschenen in: Spiritueel Digitaal Tijdschrift  www.witte-lelie.nl juli/augustus 2008

Onze gedachten: helpend of niet helpend?/Deel 1


De vorige keer hebben we uitvoerig geschreven over het fenomeen intuïtie en het verschil tussen intuïtie en instinct. We zagen dat intuïtie de verbindingsweg is tussen de essentie en de geest en dat het instinct de verbindingsweg is tussen het lichaam en de geest. Als beiden, intuïtie en instinct, in balans zijn hebben we een grote kans ons aardse leven gemakkelijker te volbrengen. Stoorzender in het leren omgaan met onze intuïtie zijn onze gedachten. Deze kwebbelaar in ons hoofd ratelt maar door. Dagelijks denderen zo'n 60.000 gedachten door ons hoofd. Geen wonder dat het zo moeilijk is om contact te leggen met onze intuïtie en via onze intuïtie in verbinding te komen met onze essentie, met de kern in onszelf. Wij mensen worden beheerst door onze gedachten. We zijn er behoorlijk afhankelijk van geworden. We kunnen zelfs gedachten beschouwen als een soort materiële verslaving, net als sommige materiële zaken verslavend op ons inwerken, zoals genotsmiddelen en dwangmatige handelingen. Voortdurend worden we meegesleept door de materiële wereld om ons heen. We reageren overal op: elke actie geeft een reactie, elke reactie geeft weer actie en elke actie weer een reactie. En zo gaan we maar door.....ons hele leven lang.

 

Onze gedachten sturing geven...kan dat??
Het is moeilijk, maar zeker niet onmogelijk om onze gedachten sturing te geven.
We kunnen leren onze gedachten functioneel in te zetten en alleen op die momenten te gebruiken waarop het ook echt zinvol is. Want gedachten hebben we ook nodig om als mens te kunnen functioneren. Alswje echter onze gedachten niet gericht gebruiken, worden ze een onnodige ballast. Daarom is het eigenlijk wel belangrijk te leren onze gedachten in ieder geval in eerste instantie bewust te worden. Observeer je gedachten maar eens, kijk naar ze en neem ze waar. Dit is in ieder geval een eerste stap om ons te bevrijden van de gedachtenmaalstroom die dagelijks als een waterval over ons heen klettert. Liever gezegd: die wij over ons heen láten kletteren. Daardoor voelen we te weinig, zwijgen we te weinig en komen we niet goed in verbinding met onze intuïtie. Natuurlijk kunnen we best op een gegeven moment denken: "Ik ben moe" en daaraan uiting geven. Het gaat erom dat we proberen onze gedachten niet ongecontroleerd  te laten doormalen en er maar van alles in woorden uit te kramen. Als we steeds maar doorhollen, kunnen onze benen ons op een gegeven moment ook niet meer dragen. Ons lichaam heeft een fase van rust nodig en een fase van activiteit. Ditzelfde geldt ook voor onze gedachten, want ook al slapen we, in onze dromen malen onze gedachten ook maar door. We zullen - willen we onze gedachten net zo effectief kunnen gebruiken als onze armen en benen - hieraan iets moeten gaan doen.

Functionele en niet-functionele gedachtenn
We kunnen onze gedachten onderscheiden in functionele gedachten die doelbewust ergens op gericht zijn en in niet-functionele gedachten die ongeordend en willekeurig de ruimte inschieten. Functionerende gedachten zijn gedachten die wij doelbewust gebruiken om een handeling neer te zetten.
Gedachten zijn uitvloeisels van de materiële menselijke geest. Ze zijn nodig om als mens te kunnen bestaan. Vaak ook zijn gedachten overbodig en staan ze onze intuïtie in de weg. Zeker als ze zich steeds maar weer aan ons opdringen, zonder enig nut of functie. Dit soort gedachten zorgen voor emoties als angst en zorgen. Dit zijn niet-helpende gedachten.
Helpende gedachten 
zijn de positieve tegenhanger hiervan. Voornemens zijn ook gedachten, zoals het voornemen om vertrouwen te hebben of om in overgave te zijn naar dat wat er IS. Helpend zijn ook gedachten die we hebben om ons te oefenen in het stroomlijnen van onze gedachten.Wanneer we nu als mens in staat zijn onze situatie bewust te krijgen en we uit onze blokkerende gedachtenpatronen kunnen stappen kunnen we blokkades oplossen en daardoor ook onze angsten en zorgen beheersbaar maken. Gedachten zijn - als ze onbewust zijn - altijd een bron van angst. De mens heeft gedachten uit angst en de angst veroorzaakt weer gedachten. Door de gedachten raakwje het contact met onze essentie kwijt. Als we in contact staan, via onze intuïtie is er geen angst meer in ons. Bij een bewust gebruik van jonze gedachten en bij een goed contact met onze zonnevonk, is er geen angst en wordt deze ook niet meer gevoed.

Het gaat er dus om met onze gedachten zodanig te kunnen omgaan dat wij de gedachten en de functie van de gedachten in ons leven bepalen en niet andersom!
Onze gedachten beheersen ons volledig. Als we in staat zouden zijn onze gedachten volledig te sturen, zouden we alleen gedachten hebben die nodig zijn voor onze dagelijkse handelingen of voor beslissingen die we moeten verwoorden. Staan onze gedachten veel stil, dan is er stilte in onszelf en zijn onze reacties vanuit het denken geminimaliseerd. Dan hebben we via onze intuïtie een intensief contact met onze essentie. Door dit samenspel tussen essentie en denken ontstaat dan vanuit een nieuw bewustzijn een evenwicht. Een evenwicht tussen de materiële wereld om ons heen en de immateriële wereld van onze essentie.

De vraag die nu bovenkomt is: Op welke wijze kunnen we leren onze gedachten stil te zetten
en op welke wijze kun we onze gedachten leren waarnemen?
In ons artikel van de volgende maand gaan we hierop verder in.

In het door de auteurs van dit artikel geschreven boek Ziel en Geest (uitg. Quist/2008) komt het onderwerp omgaan met onze gedachten uitvoerig aan de orde. Ook staan in dit boek een paar meditaties die speciaal gericht zijn op het oefenen van het waarnemen van onszelf en van onze gedachten.