Beknopte inhoud van het boek 'Bewustzijn als bron van leven', deel 5

 

Verschijning sept. 2024

Deel 1: De ontwikkeling van het
             bewustzijnsbegrip

Hoofdstuk 1:
Bewustzijnsbenaderingen gezien vanuit de kennistheorie in de westerse filosofie

1.1    De Griekse wijsgeren
1.2    Descartes en het rationalisme
1.3    Spinoza
1.4    Kant
1.4.1 De kritiek op Kant
1.5    Het empirisme
1.5.1 John Locke
1.5.2 George Berkeley
1.5.3 David Hume
1.5.4 Bewustzijnsonderzoek en
         hersenprocessen
1.5.5 Twee doodlopende wegen

Hoofdstuk 2:
Bewustzijnsbenaderingen gezien vanuit de fenomenologie in de westerse filosofie                 

2.1    De Fenomenologie
2.1.1 Intentioneel gericht
         bewustzijn
2.1.2 Bewustzijnsinhouden en
         voorstellingen
2.1.3 Transcendentaal
         bewustzijn     
2.2    Heidegger
2.3    Jaspers
2.4    Sartre
2.4.1 Het Ik
2.4.2 Intentionaliteit
2.4.3 Het bewustzijn
2.4.4 De twee manieren van Zijn
2.4.5 Vrijheid versus identificatie
2.4.6 Het niet
2.4.7 Identiteit
2.4.8 De vrijheid en haar
         ongemak
2.4.9 Kritiek en Sartres
         verdediging
2.4.10 Heeft het leven wel of
          geen doel
2.4.11 Conclusie
2.5     Vroon
2.6     Levinas

Hoofdstuk 3:
Bewustzijnsbenaderingen gezien vanuit de Indiase
filosofie
 

3.1    Ramana Maharshi
3.1.1 Bewustzijn, het Zelf
3.1.2 De ik-gedachte
3.1.3 Meditatie
3.1.4 Advaita Vedante
3.1.5 Conclusie
3.2    Shri Nisargadatta Maharaj
3.2.1.De materie
3.2.2 De geest
3.2.3 Het lichaam
3.2.4 De waarnemer
3.2.5 Het lichaamsbewustzijn
3.2.6 Het absoluut bewustzijn
3.2.7 Conclusie
3.3    Maharishi Mahesh Yogi
3.3.1 Energie
3.3.2 De geest als waarnemer
3.3.3 Het Zijn, bewustzijn
3.3.4 Het absolute en het relatieve
3.3.5 Karma
3.3.6 Prana
3.3.7 De relatie tussen prana,
         karma en geest
3.3.8 De zeven bewustzijns-
         toestanden
3.3.9 Conclusie
3.3.10 Samenvatting
3.4      Alexander Smit en de
           Advaita Vedante
3.5      Een vergelijking tussen de
           westerse en oosterse
           benadering van bewustzijn

Hoofdstuk 4:
Andere specifieke benaderingen van het begrip bewustzijn


4.1    Krishnamurti
4.1.1 Brein en geest
4.1.2 Denken en bewustzijn
4.1.3 Het ego
4.1.4 Conditionering
4.1.5 Zijn en worden
4.1.6 Waarnemen en gewaarzijn
4.1.7 Concentratie
4.1.8 Gewaarzijn zonder
         oordelen
4.1.9 Intelligentie en begrijpen
4.1.10 Gewaarzijn, zelfkennis en
          introspectie
4.1.11 Meditatie
4.1.12 Als de waarnemer en het
           waargenomene één zijn
4.1.13 Conclusie
4.2      De Islamitische
           benadering van
           bewustzijn
4.2.1   Reshad Feild
4.2.2   De vraag
4.2.3   Bewustzijn
4.3      Gurdjieff
4.3.1   Bewustzijn
4.3.2   Zijn en weten
4.3.3   Begrijpen
4.3.5   Zelfherinnering
4.3.6   Gewoonten
4.3.7   Identificatie
4.3.8   Het onderscheid tussen
           herinneren en zelf-
           beheersing
4.3.9   Samenvatting

Hoofdstuk 5: De empirische
analytische methode in de
psychologie en neuroweten-
schap

5.1     Freud en Jung
5.1.1 Jung en het onbewuste
5.1.2 Jung en het IK
5.1.3 Bewustzijnsinhouden
5.2    Neurologie
5.2.1 Dennett

 

Hoofdstuk 6: Kritiek op de empirische analytische methode


6.1    Wilber
6.1.1 De empirische analytische
         methode
6.1.2 Bewustzijnsniveaus  en
         paradigma's
6.2    Chalmers
6.2.1 Reductionisten versus
         mystici
6.2.2 Immaterieel veld
6.2.3 Qualia
6.2.4 Mentale toestanden
6.2.5 Gewaarzijn
6.2.6 Conclusie
6.3    Nagel
6.3.1 Het materialisme
6.3.2 De evolutie
6.3.3 De drie verklaringen
6.3.4 Conclusie

Hoofdstuk 7: Het paradigma-
                       probleem

7.1    Popper
7.1.1 Het kritisch rationalisme
7.2    Kuhn
7.2.1 Paradigma
7.2.2 Vergelijking van paradigma's
7.2.3 Conservatisme in de
         wetenschap
7.2.4 Bronnen en leerboeken
7.2.5 Normale wetenschap
7.2.6 Paradigma crisis
7.2.7 Nieuwe paradigma's
         Het begrip goed en kwaad
         vanuit bestaande
         paradigma's
7.2.8 Kuhn en Popper
7.3    Het begrip paradigma in
         relatie tot conditionering
7.3.1 Bestaat het Ware
         paradigma?
7.3.2 Gewaarzijn, ratio en
         paradigma
7.3.3 Paradigma: vrijheid of
         gevangenis

Hoofstuk 8: Het idee van een
levensenergie binnen de
westerse filosofie

8.1    Bergson
8.1.1 Het vitalisme
8.2    Sheldrake en het
         morfogenetisch veld
8.2.1 Het vitalisme en de weten-
         schappelijke status
8.2.2 Morfogenetische velden
8.2.3 De verschillende
         stromingen
8.2.4 Resonantie
8.2.5 Conclusie
8.3    Bos
8.3.1 Het biofotonenveld
8.3.2 Bewustzijn
8.3.3 Bewustzijn als werkwoord
8.3.4 Aandacht
8.3.5 Het zelf
8.3.6 Conclusie
8.4    Van Lommel
8.5    Eindconclusie

Deel 2: De vraag ‘Wat is leven'
             gezien vanuit de
             natuurkunde

 

Hoofdstuk 1

1.1 Schrödinger: ‘Wat is leven?'
      De Schrödingervergelijking
1.2 De natuurkundigen en de
      biologie
1.3 Het ordeningsprobleem,
      entropie
1.4 Prigogine
1.5 De informatie verwerkende
      demonen
1.6 De natuurkundige definiëring
      van energie
      Pagels en Zeilinger
      De fotonen
      De rustmassa
      Kastrup
      Kwantumfysica wordt
      onwerkelijk
1.7 Conclusie

Hoofdstuk 2

2.1 Al-Khalili en Mc Fadden
2.2 Het kwantum
2.3 Schrödinger: orde uit
      wanorde
2.4 Kwantumtunneling
2.5 Kwantumverstrengeling

Hoofstuk 3

3.1 Elektromagnetische velden in
      de hersenen
3.2 Wat zijn EM-velden?
3.3 Bundeling en energiepatronen
3.4 Zelfreplicatie
3.5 Configuratie en superpositie
3.6 Het bewustzijn
3.7 De lichtsnelheid
      stoffelijk en onstoffelijk
      Materiële en immateriële
      energie
3.8 Voorwaarden voor de
      immateriële energie als
      bewustzijnsenergie
3.9 Conclusie
3.10 Onze hypothesen

Hoofdstuk 4

4.1    Laszlo en het Akasha-veld
4.1.1 Conclusie
4.2    Verlinde en het
         informatieveld
4.2.1 De zwaartekracht
4.2.2 Quantuminformatie
4.2.3 Materieel energetisch
         informatieveld
4.2.4 Conclusie
4.3    Veldtheorieën
4.3.1 Stochastische
         elektrodynamica (SED)

Hoofdstuk 5

5.1    Ockhams scheermes
5.2.1 Materiële en immateriële
         energie
5.2.2 Energievelden
5.2.3 Bewustzijnsontwikkeling of
         bewustzijnsverandering
5.2.4 Bewustzijnsgroei
5.2.5 Gewaarzijn en aandacht
5.2.6 Bewustzijnsniveau
5.2.7 Bewustzijnsinhouden
5.2.8 Bewustwording
5.2.9 Conclusie
5.3    Tot slot

 

Deel 3: Een nieuwe zienswijze
             op het begrip
             bewustzijn

 

Hoofdstuk 1

         Inleiding
         Paradigma
         De tijd en het universum
         De psycho-sociale schema's
1.1    Materiële en immateriële
         energie
1.2    Levensenergie
1.2.1 Gebundelde energie
1.2.2 Mensen en dieren
1.2.3 Planten
1.2.4 Stenen
1.2.5 Gebundelde energie zonder
        kern
1.2.6 Energievelden en vorm
1.2.7 Organisme en levensvorm
1.3    Bewustzijn
1.3.1 Hoger en lager bewustzijn
1.3.2 Het materieel bewustzijn
1.3.3 Het essentieel bewustzijn
1.3.4 Het universele bewustzijn
1.3.5 Bewustzijn als constante
1.3.6 Verstoringen
1.4    Materieel bewustzijn
1.4.1 Beseffen
1.4.2 Materieel bewustzijn en
         paradigma
1.4.3 Materieel bewustzijnsniveaus
1.4.4 Beperkingen
1.4.5 Waken en slapen
1.4.6 Rust en beweging
1.4.7 Bewustzijnsverandering en
         Bewustzijnsontwikkeling
1.4.8 Substantie
1.5    Bewustzijn en informatie
1.5.1 Onderscheid tussen
         informatie en inhouden
1.5.2 Energetische informatie-
         velden
1.6    Bewust en onbewust
1.6.1 Onderbewuste
1.6.2 Taalgebruik
1.6.3 Totaliteitsprincipe
1.6.4 Intuïtie
1.7    Collectieve gedachten
1.7.1 Helpende en niet helpende
         gedachten
1.7.2 Positieve en negatieve
        gedachten
1.7.3 Collectiviteit
1.7.4 Collectief paradigma
1.7.5 Collectief bewustzijn

Hoofdstuk 2

2.1    Gewaarzijn
2.1.2 Identificatie
2.1.2 Onbewust en bewust
         materieel
         gewaarzijn
2.2    De waarnemer en
          bewustwording
2.2.1 Ervaring, wijsheid en
         inzicht
2.2.2 Gedachten en de
         mechanische mens
2.3    Vormen en waarnemen
2.3.1 De ego-waarnemer
         Krishnamurti en de
         objectieve waarnemer
2.3.2 De objectieve waarnemer
         Krishnamurti en de
         objectieve waarnemer
2.3.3 De essentiële waarnemer
2.3.4 Het verschil tussen de
         objectieve en essentiële
         waarnemer
2.3.5 Totalitaire waarnemer
2.4    Meditatie
2.4.1 Mantra's zingen
2.4.2 Transcendente meditatie
2.4.3 Krishnamurti en meditatie
2.4.4 Maharshi en meditatie
2.4 5 Stipoefening
2.4.6 stilte

Hoofdstuk 3

3.1    De gedachten
3.1.1 Gedachten en gevoelens
3.1.2 De NU-staat
3.1.3 Werkelijkheid
3.1.4 De ultieme werkelijkheid
3.1.5 Het paradigma
3.1.6 Illusie
3.1.7 Ervaren vanuit overgave
3.1.8 De NU-staat en de
         essentiële waarnemer
3.1.9 De Nu-staat en aandacht
3.2    Gewaarzijn en aandacht
3.2.1 Willen en verlangen
3.2.2 Bewuste en onbewuste
         aandacht
3.2.3 Het verschil tussen aandacht
         en concentratie
3.2.4 Het onderscheid tussen ZIJN
         en NIET-ZIJN
3.2.5 Het Al-dat-IS
3.2.6 Staat van Eeuwig ZIJN
3.2.7 De Ruimte en het Niets
         1 Materiële ruimte
         2 Immateriële ruimte
         3 Het universum
         4 Omvang en ruimte
         5 Dichtheid, compactheid,
            verstarring
         6 Leegte en chaos
         7 Het NIETS
         8 Het totaliteitsprincipe
         9 Actie en reactie
         Conclusie
         Afsluiting